Sekcja ds kontrolno – rozpoznawczych (Prewencja)

Druki do pobrania

Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Opinia Przekształcenie Gimnazjum 19.02.2018r. 43 KB pobierz
Opinia Hotel 19.02.2018r. 43 KB pobierz
Opinia imprezy masowe 19.02.2018r. 43 KB pobierz
Opinia inny obiekt hotelarski 19.02.2018r. 43 KB pobierz
Opinia oddział przedszkolny 19.02.2018r. 42 KB pobierz
 Opinia Placówka wsparcia dziennego 19.02.2018r.  42 KB  pobierz
 Opinia placówki opiekuńczo wychowawcze 19.02.2018r.  42 KB  pobierz
 Opinia punkt przedszkolny-zespół wychowania przedszkolnego 19.02.2018r.  43 KB  pobierz
 Opinia szkoła placówki niepubliczne 19.02.2018r.  42 KB  pobierz
 Opinia Szkoła placówki publiczne 19.02.2018r.  43 KB  pobierz
 Opinia wypoczynek dzieci i młodzieży 19.02.2018r.  43 KB  pobierz
 Opinia-Decyzja żłobki i kluby dziecięce 19.02.2018r.  43 KB  pobierz
 Upoważnienie osoba 19.02.2018r.  22 KB  pobierz
 Upoważnienie spółka 19.02.2018r.  25 KB  pobierz
 zaświadczenie materiały wybuchowe 19.02.2018r.  43 KB  pobierz
 zaświadczenie obrót materiałami wybuchowymi 19.02.2018r.  43 KB  pobierz
 zaświadczenie wyrób alkoholu etylowego 19.02.2018r.  42 KB  pobierz
 zaświadczenie wyrób napojów spirytusowch 19.02.2018r.  43 KB  pobierz
 zaświadczenie wyroby winiarskie 19.02.2018r.  42 KB  pobierz
 Zawiadomienie o zakończeniu budowy 19.02.2018r.  20 KB  pobierz
Warunki przechowywania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych 19.03.2018r. www przejdź
Zawiadomienie o zakończeniu budowy FOTOWOLTANIKA 19.02.2018r. 20 KB pobierz