RODO

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Makowska 26

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:

bryg. Marcin Wolanin

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:

daneosobowe@straz.krakow.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH PRZEZ JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJI

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ PETENTÓW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO W POJAZDACH ORAZ OBIEKTACH

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZADANIA INNYCH NIŻ PSP JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ MAJĄCYCH DOSTĘP DO SWD PSP

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ PODZIAŁ ZADAŃ WSPÓŁADMINISTRATORÓW SYSTEMU WSPOMAGANIA DECYZJI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ