JRG Sucha Beskidzka

Dowódca
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

st. kpt. mgr inż. Mariusz Leśniakiewicz

 

Zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

st. kpt. mgr inż. Artur Chowaniak

 
Zmiany służbowe

Zmiana I

DOWÓDCA ZMIANY: st. kpt. Łukasz Patera
ZASTĘPCA DOWÓDCY ZMIANY: kpt. Wojciech Kania
DOWÓDCY ZASTĘPU: asp. Marcin Piątek
asp. Piotr Lipka
Kierowcy – ratownicy: st. ogn. Sławomir Kuśnierz
mł. ogn. Bernard Chowaniec
mł. ogn. Grzegorz Sałaciak
st. sekc. Kamil Dębiński
st. str. Piotr Knap
Ratownicy st. sekc. Mariusz Rymarczyk
st. sekc. Łukasz Stachowski

Zmiana II

DOWÓDCA ZMIANY: asp. sztab. Adam Belowski
ZASTĘPCA DOWÓDCY ZMIANY: mł. kpt. Piotr Trybała
DOWÓDCY ZASTĘPU: st. asp. Szymon Waloszczyk
st. asp. Jerzy Sikora
Kierowcy – ratownicy asp. Paweł Wójcik
ogn. Marcin Frosztęga
ogn. Michał Pałka
mł. ogn. Szczepan Kostyra
 mł. ogn. Andrzej Hajdyła
Ratownicy st. str. Paweł Ceremuga
st. str. Grzegorz Ponikiewski
st. str. Mateusz Gibas

Zmiana III

DOWÓDCA ZMIANY: kpt. Wojciech Trybała
ZASTĘPCA DOWÓDCY ZMIANY: mł. kpt. Łukasz Borowy
DOWÓDCY ZASTĘPU: st. asp. Janusz Lipka
st. asp. Witold Stramek
Kierowcy – ratownicy mł. asp. Michał Szwed
st. ogn. Tomasz Hajda
ogn. Rafał Kostyra
ogn. Grzegorz Groń
mł. ogn. Robert Bańdura
Ratownicy st. sekc. Piotr Błachut
st. str. Michał Baca
st. str. Kamil Osak

 

Zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

5) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

9) prowadzenie doskonalenia zawodowego;

10) udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej;

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.