Komenda

Powiat suski

        Powiat suski położony jest u podnóża Beskidu Żywieckiego, Małego i częściowo Wyspowego. Zajmuje obszar 686.05 km2 z czego ponad 55% stanowią grunty rolne, a blisko 21% lasy wchodzące w skład dwóch nadleśnictw oraz Babiogórskiego Parku Narodowego.

Powiat stale zamieszkuje ok. 82 tysiące mieszkańców, średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 122,4 osób/km2. Ze względu na walory turystyczne na teren powiatu przybywa sezonowo ok. 20 tys. osób.

W skład powiatu suskiego wchodzą gminy miejskie: Sucha Beskidzka i Jordanów, miasto-gmina Maków Podhalański oraz gminy wiejskie: Bystra – Sidzina, Budzów Jordanów, Stryszawa, Zawoja i Zembrzyce.

Z historii zawodowego pożarnictwa na ziemi suskiej

       Konsekwencją reformy administracyjnej w 1955 roku było powołanie w marcu 1956 roku Komendy Powiatowej Straży Pożarnych mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka Miasto przy ul. Rynek 16. Powołano równocześnie posterunek zawodowy w liczbie 3 strażaków, którzy zarazem byli telefonistami.

Lata 70Lata 90

Od samego początku istnienia komendy podejmowano działania celem wybudowania własnej siedziby. Po kilkakrotnych zmianach lokalizacji, opracowaniu dokumentacji i deklaracji o współfinansowaniu budowy strażnicy, reforma administracyjna zahamowała te działania na okres kilkudziesięciu lat.

Współczesny widok Komendy i JRG

       Dotychczasowa zawodowa straż pożarna w lipcu 1992 roku została zastąpiona nową formacją. Powołano bowiem Jednostkę Ratowniczo -Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, która podlegała organizacyjnie Komendzie Rejonowej PSP w Wadowicach. W maju 1996 roku z okazji 20-lecia swojego istnienia Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza otrzymała sztandar. Został on przekazany w 100 – lecie nadania praw miejskich Suchej Beskidzkiej podczas uroczystości na dziedzińcu zamkowym.

Kolejne ważne wydarzenie w życiu suskiej zawodowej straży miało miejsce w czerwcu 1998 roku. Wówczas Rada Miejska podjęła uchwałę przekazującą działkę po magazynie gazu przy ulicy Makowskiej dla mającej powstać od 1 stycznia 1999 roku Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej. Budowę rozpoczęto w listopadzie 1999 roku, a uroczystego oddania do użytku dokonano 24 maja 2003 roku.

JRG podczas działań

       Obecna siedziba suskiej Państwowej Straży Pożarnej jest jedną z nowocześniejszych nie tylko w województwie małopolskim, ale i w kraju. Mieszczą się w niej pomieszczenia administracyjne komendy i koszary jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz Powiatowe Stanowisko Kierowania. W budynku komendy swoją siedzibę ma również Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

JRG podczas działań

       Strażnica posiada sześć podwójnych stanowisk garażowych, na których garażowane są trzy samochody gaśnicze: lekki – Tarpan, średni – Man i ciężki – Man; siedem pojazdów specjalnych: podnośnik hydrauliczny 25 metrowy Volvo, samochód ratownictwa technicznego Renault Mascot, rozpoznawczo-ratowniczy Nissan, Opel Astra, bus 9 – osobowy Lublin, kwatermistrzowski Star 200 oraz samochód dowodzenia i łączności Renault Kangoo. Oprócz tego cała gama innego sprzętu mechanicznego, prądotwórczego, hydraulicznego, pneumatycznego oraz zestawy do ratownictwa medycznego. W strażnicy stacjonuje również od 2002 roku karetka pogotowia ratunkowego typu “S”.

Od początku istnienia zawodowego pożarnictwa na ziemi suskiej komendantami byli:
– w latach 1956 – 1976 ppłk. poż Marek Aksamit
– w latach 1976 – 1986 st. kpt. Wojciech Kysiak
– w latach 1986 – 2011 st. bryg. mgr Bogusław Patera
– w latach 2011 – 2014 st. bryg. mgr inż. Piotr Harańczyk
– od sierpnia 2014 roku do dnia dzisiejszego mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik

Opracowane na podstawie:
Jerzy H. Harasimczyk
“Zarys historii suskich straży pożarnych”