Aktualności

Pismo KG PSP dot. zwiększenia nadzoru nad działalnością OSP

Więcej o: Pismo KG PSP dot. zwiększenia nadzoru nad działalnością OSP

W związku z pismem KG PSP w celu aktualizacji danych druhów biorących bezpośredni udział w działaniu ratowniczym proszę o jak najszybsze przesłanie aktualnej ewidencji wyszkolenia OSP wraz z badaniami lekarskimi do KP PSP Sucha Beskidzka

Nie dotyczy jednostek: Kuków, Juszczyn Polany, Lachowice, Białka. Te jednostki w ostatnim czasie przesłały aktualną ewidencję.

Wyniki XI Turnieju Halowego MDP “Jordanów 2017”

Więcej o: Wyniki XI Turnieju Halowego MDP “Jordanów 2017”

26 marca 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie przeprowadzony został XI Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych “Jordanów 2017”, nad którym honorowy patronat objęli dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP oraz dh Edward Siarka – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego. Więcej “Wyniki XI Turnieju Halowego MDP “Jordanów 2017””

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego do strażaków OSP

Więcej o: List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego do strażaków OSP

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Treść wystąpienia

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe.

Więcej o: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe.

       W dniu 21.03.2017 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. Eliminacje przeprowadzono dwuetapowo dla trzech grup wiekowych. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej oraz Nadleśnictwo Sucha przygotowali dla uczestników słodki poczęstunek oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. W przerwie między pierwsza a drugą turą zorganizowano dla uczestników turnieju pokaz sprzętu ratowniczego JRG Sucha Beskidzka. Więcej “Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe.”

Informacja KG PSP dotycząca informowania o współfinansowaniu ze środków MSWiA

Więcej o: Informacja KG PSP dotycząca informowania o współfinansowaniu ze środków MSWiA

Poniżej pismo KG PSP:

W związku z realizacją zadania publicznego “Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych” przypominam, że w § 6 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego określone zostały obowiązki Zleceniobiorcy dotyczące informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więcej “Informacja KG PSP dotycząca informowania o współfinansowaniu ze środków MSWiA”

W związku z dużą liczbą pożarów ponawiamy apel dotyczący dbania o urządzenia grzewcze na paliwo stałe.

Więcej o: W związku z dużą liczbą pożarów ponawiamy apel dotyczący dbania o urządzenia grzewcze na paliwo stałe.

Od 1 stycznia tego roku do 6 lutego na terenie powiatu powstały 42 pożary z czego: 24 to pożary budynków mieszkalnych, 4 pożary warsztatów. Z prawdopodobnych przyczyn powstania pożaru 22 przypadki to niesprawne przewody kominowe (nieczyszczony przewód dymowy, nieszczelny komin itp.). Dlatego jeszcze raz ponawiamy apel, który wystosowaliśmy 4 stycznia 2016r. o sprawdzenie drożności i szczelności przewodów kominowych zwłaszcza, że zbliża się kolejna fala ochłodzenia. Więcej “W związku z dużą liczbą pożarów ponawiamy apel dotyczący dbania o urządzenia grzewcze na paliwo stałe.”

Monitoring wyjazdów samochodów OSP

Więcej o: Monitoring wyjazdów  samochodów OSP

W związku z pismem Komendanta Głównego PSP z dnia 13 stycznia 2017r. dot. niewłaściwego wykorzystania pojazdów operacyjnych przez jednostki OSP proszę o zgłaszanie do SKKP Sucha Beskidzka wszystkich wyjazdów samochodów OSP

   Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG- do zadań stanowiska kierowania KP PSP należy bieżące analizowanie gotowości operacyjnej.

W związku z powyższym każdorazowy wyjazd samochodu OSP powinien zostać zgłoszony do właściwego stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP

Bezpieczne zimowisko

Więcej o: Bezpieczne zimowisko

W ramach akcji „ Bezpieczne zimowisko” w związku z nadchodzącymi feriami  oraz z myślą o dzieciach i młodzieży wypoczywających w zorganizowanych formach jak i pozostających w domach tutejsza Komenda  organizuje akcję zwiedzania strażnic JRG.

Proponujemy dzieciom i młodzieży zwiedzanie jednostki ratowniczo – gaśniczej  w czasie których będą miały możliwość zapoznania się z sprzętem i działalnością Państwowej Straży Pożarnej oraz zostaną przeprowadzone pogadanki dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej jak i postępowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty z Dowódcą JRG nr tel. 33 874 18 00 wew 26 w celu ustalenia terminu zwiedzania jednostki.

Do góry