Aktualności

Informacja KG PSP dotycząca informowania o współfinansowaniu ze środków MSWiA

Więcej o: Informacja KG PSP dotycząca informowania o współfinansowaniu ze środków MSWiA

Poniżej pismo KG PSP:

W związku z realizacją zadania publicznego “Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych” przypominam, że w § 6 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego określone zostały obowiązki Zleceniobiorcy dotyczące informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więcej “Informacja KG PSP dotycząca informowania o współfinansowaniu ze środków MSWiA”

W związku z dużą liczbą pożarów ponawiamy apel dotyczący dbania o urządzenia grzewcze na paliwo stałe.

Więcej o: W związku z dużą liczbą pożarów ponawiamy apel dotyczący dbania o urządzenia grzewcze na paliwo stałe.

Od 1 stycznia tego roku do 6 lutego na terenie powiatu powstały 42 pożary z czego: 24 to pożary budynków mieszkalnych, 4 pożary warsztatów. Z prawdopodobnych przyczyn powstania pożaru 22 przypadki to niesprawne przewody kominowe (nieczyszczony przewód dymowy, nieszczelny komin itp.). Dlatego jeszcze raz ponawiamy apel, który wystosowaliśmy 4 stycznia 2016r. o sprawdzenie drożności i szczelności przewodów kominowych zwłaszcza, że zbliża się kolejna fala ochłodzenia. Więcej “W związku z dużą liczbą pożarów ponawiamy apel dotyczący dbania o urządzenia grzewcze na paliwo stałe.”

Monitoring wyjazdów samochodów OSP

Więcej o: Monitoring wyjazdów  samochodów OSP

W związku z pismem Komendanta Głównego PSP z dnia 13 stycznia 2017r. dot. niewłaściwego wykorzystania pojazdów operacyjnych przez jednostki OSP proszę o zgłaszanie do SKKP Sucha Beskidzka wszystkich wyjazdów samochodów OSP

   Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG- do zadań stanowiska kierowania KP PSP należy bieżące analizowanie gotowości operacyjnej.

W związku z powyższym każdorazowy wyjazd samochodu OSP powinien zostać zgłoszony do właściwego stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP

Bezpieczne zimowisko

Więcej o: Bezpieczne zimowisko

W ramach akcji „ Bezpieczne zimowisko” w związku z nadchodzącymi feriami  oraz z myślą o dzieciach i młodzieży wypoczywających w zorganizowanych formach jak i pozostających w domach tutejsza Komenda  organizuje akcję zwiedzania strażnic JRG.

Proponujemy dzieciom i młodzieży zwiedzanie jednostki ratowniczo – gaśniczej  w czasie których będą miały możliwość zapoznania się z sprzętem i działalnością Państwowej Straży Pożarnej oraz zostaną przeprowadzone pogadanki dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej jak i postępowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty z Dowódcą JRG nr tel. 33 874 18 00 wew 26 w celu ustalenia terminu zwiedzania jednostki.

Wesołych Świąt

Więcej o: Wesołych Świąt

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składam wszystkim strażakom zawodowym , ochotnikom oraz mieszkańcom naszego powiatu serdeczne życzenia. Dużo zdrowia, sukcesów osobistych i zawodowych oraz siły do ich osiągania. Życzę, aby spędzone w cieple rodzinnym dni były czasem spokoju i refleksji nad minionym rokiem.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Suchej Beskidzkiej
mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik

Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP

Więcej o: Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP

19 i 20 grudnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej przeprowadzono egzamin stanowiący zwieńczenie Szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej w formie pisemnego testu z wiedzy, a następnie do części praktycznej przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym 69 strażaków OSP. Więcej “Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP”

Do góry