OSP i ZOSP

Zarząd Powiatowy ZOSP RP

Prezes Zarządu

dh st. bryg. Piotr Harańczyk

Wiceprezes Zarządu

Józef Bałos

Wiceprezes Zarządu

dh. mł. bryg. Krzysztof Okrzesik

Wiceprezes Zarządu

dh Stanisław Marek

Sekretarz Zarządu

dh asp. sztab. Andrzej Gwiazdonik

Skarbik

dh Kazimierz Pałka