OPZ dla OSP

Opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalne KSRG w ramach zakupów KSRG i MSWiA z dnia 15 maja 2019r.

Zakaz odstępstw od OPZ ubrań

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4×2 (kategoria 1 miejski), dla jednostki OSP w KSRG

Minimalne wymagania techniczo – użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4×4 (kategoria 2 miejski), dla jednostki OSP w KSRG

Standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla OSP w KSRG

Standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla OSP poza KSRG

Zakres przedmiotowy dotacji dla OSP w KSRG na 2020 rok

Zakres przedmiotowy dotacji dla OSP poza KSRG na 2020 rok