ILOŚĆ ZDARZEŃ:

Menu:

Aktualności KP PSP Sucha Beskidzka

Wykaz uroczystości strażackich
w jednostkach OSP powiatu suskiego
oraz uroczystości wojewódzkich w 2015 r.(aktualizacja 11.08)

dot.: Zakupy KSRG na 2016r. - termin

          W związku z planowaniem zakupów KSRG na rok 2015 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że priorytetem zakupów w roku 2016 będą zakupy:
- uzupełniające stan wymagany w procedurze P23 (4 kpl ODO, zestaw PSP R1, zestaw min. lekki ratownictwa drogowego),
-oraz min 12 kpl ubrań specjalnych z atestem CNBOP (komplet to ubranie typu "nomex", buty specjalne, rękawice, kominiarka, hełm).
Ze względu na wcześniejsze zapotrzebowanie do KW PSP środków na zakup kompletów ubrań specjalnych w ramach dotacji KSRG proszę o przesłanie informacji o ilości kompletów ubrań specjalnych (tj. ubranie typu "nomex", buty specjalne, rękawice, kominiarka, hełm) oraz braków z tym związanych.
Jeżeli jednostka OSP planuje zakup sprzętu powyżej 3500 zł (w tym samochody pożarnicze), a będzie się starać o dotację na ten sprzęt ze środków KSRG to prosimy o przesłanie takiej informacji.
Informację proszę przesłać na adres kppspsucha@straz.krakow.pl do dnia 13 stycznia 2016r.

4 stycznia 2016r.


Informator Akademicki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Informator akademincki SGSPBezpieczeństwo używania ogni sztucznych

10 zasad bezpieczeństwa używania ogni sztucznych

Poradnik używania ogni sztucznychSzkolenie elerningowe z hipotermii - uzupełnienie dla ratowników KPP

      W zawiązku z szeroką akcją niesienia pomocy poszkodowanym w stanie hipotermii proszę w miarę możliwości o przekazanie ratownikom z KPP w OSP w KSRG informacji o możliwości odbycia krótkiego kursu dotyczącego sposobu postępowania z poszkodowanymi będącymi w hipotermii. Kurs jest bezpłatny dostępny z każdego komputera z internetem pod adresem https://www.akademia.hipotermia.edu.pl

22 grudnia 2015r.


dot.: Szkolenie doskonalące kierowców i konserwatorów sprzętu OSP

          W dniu 14 grudnia 2015r. o godz 15:30 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka odbędzie się szkolenie doskonalące dla kierowców konserwatorów sprzętu.
Tematyka szkolenia będzie:
1. Podsumowanie przeglądu sprzętu OSP.
2. Zasady Bhp podczas obsługi sprzętu i jazdy do zdarzenia.
3. Obowiązki ratownika kierowcy.
4. Kodeks drogowy- obowiązujące przepisy
5. Przygotowanie sprzętu do okresu zimowego

7 grudnia 2015r.


Nowy sprzęt ratowniczy dla JRG w Suchej Beskidzkiej.

Na początku grudnia 2015 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej wzbogacili się o nowy sprzęt tj. podpory do stabilizacji bocznej samochodów, zestaw wysokościowy...

3 grudnia 2015r.


dot.: zmiana organizacji łączności na terenie powiatu suskiego

          W związku z wytycznymi KG PSP w sprawie organizacji łączności, wyznaczono dla KP PSP Sucha Beskidzka kanał 47 - jest to kanał ratowniczo - gaśniczy 6. Wyznaczony kanał należy używać podczas akcji w pierwszej kolejności. Należy przeprogramować lub ustawić radiostacje nasobne (przenośne), tak aby włączały się na kanale 47. W KP PSP Sucha Beskidzka istnienie możliwość przeprogramowania darmowego radiostacji Motorola GP340, GP360, GP380. Pozostałe radiotelefony nasobne należy przeprogramować w własnym zakresie.

27 listopada 2015r.


Szkolenie dla osób prowadzących kampanie sprawozdawczo - wyborczej OSP w 2016

Pismo Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP


Przegląd sprzętu silnikowego OSP 2015

Rozkaz i harmonogram przeglądu sprzętu 2015


Rozliczenie dotacji MSW (KSRG) za 2015r.

      Zgodnie z umowami o dofinansowanie KSRG na 2015r. rozliczenia należy dokonać do dnia 29 listopada 2015r. Poniżej do pobrania sprawozdanie z wykonania zadania oraz przykładowy opis faktury (opis faktury drukowany na tylnej stronie faktury). Rozliczenia KSRG oraz odpowiedzi na pytania udziela st. kpt. Łukasz Białończyk. mail: lbialonczyk@straz.krakow.pl
Dokumenty wymagane do PSP do rozliczenia z dotacji KSRG za 2015:
1. Wypełnione sprawozdanie.
2. Kopie opisanych faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem z pieczątkami jednostki i prezesa OSP na każdej stronie.
3. Ponadto do każdej faktury bezgotówkowej należy dostarczyć kserokopię dowodu terminowej zapłaty za fakturę.
4.Ksero z wpisami dokonanych zakupów z książki inwentarzowej potwierdzone za zgodność z oryginałem z pieczątkami jednostki i prezesa OSP na każdej stronie.
Sprawozdanie czyste
Sprawozdanie przykładowo wypełnione
Przykładowy opis faktury

12 listopada 2014r.


Ćwiczenia powiatowe KSRG pk. "Uchodźca 2015r"

W dniu 9 października 2015r. o godzinie 17:00 przeprowadzono ćwiczenia powiatowe KSRG pk. "Uchodźca 2015". W ćwiczeniach udział wzięło 30 zastępów 149 ratowników, a także Policja, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz Urząd Gminy Zawoja. Z poza powiatu w ćwiczeniach udział wzięły siły i środki Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego z Komendy Powiatowej PSP w: Zakopanem, Nowym Targu, Myślenicach oraz z Wadowic...

10 października 2015r.


dot.: organizacji i przeprowadzenia szkolenia strażaków ratowników OSP - część II

         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje,o organizacji szkolenia strażaków ratowników OSP -część II.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone będą przez pracowników KP PSP w Suchej Beskidzkiej w dniach od 23 października do 15 listopada.
         Dodatkowo odbędzie się szkolenie obowiązkowe w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Krakowie (5,6 październik, 9,10 listopad).
         Egzamin zostanie przeprowadzony w dniu 15 listopada o godz. 10:00 w siedzibie KP PSP w Suchej Beskidzkiej.
Warunki przyjęcia na szkolenie:
1/ Kserokopia zaświadczenia ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. I. (lub szeregowych OSP - wg. starego programu) potwierdzone za oryginałem,
2/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy.
3/ Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
4/ Kserokopia zaświadczenia lekarskiego stwierdzające możliwość bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych wystawione przez lekarza medycyny pracy i potwierdzone za oryginałem.
5/ Ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków potwierdzone za oryginałem,
6/ Ksero świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum potwierdzone za oryginałem
7/ Na zajęciach praktycznych uczestnicy muszą posiadać co najmniej jeden aparat ochrony dróg oddechowych na dwie osoby.
Szkolenie rozpocznie się: 23 października o godz. 15:30, W załączeniu "Karta uczestnika szkolenia OSP", która dokładnie wypełniona musi być zwrócona wraz z załącznikami do tut. Komendy do dnia 20 października br. do Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego- pokój nr 33.
Zgłoszenia niekompletne będą odrzucane. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia.

         Dodatkowo w dniu 20 października o godz. 15:30 przeprowadzone będzie szkolenie dla Naczelników OSP i Komendantów Gminnych z terenu powiatu suskiego. Z uwagi na ważność poruszanej tematyki prosimy o niezawodne przybycie.

Informacji o szkoleniu udziela Wydział Operacyjno - Szkoleniowy tel. 8741800 wew.38.

8 października 2015r.


Rozwiązanie problemu z kursami dla kierujących pojazdami uprzywilejowaniami OSP

        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, iż z dniem 4 stycznia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 1327), która wyłącza z obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi funkcjonariuszy pełniących służbę m. in. w Państwowej Straży Pożarnej oraz kierujących pojazdami OSP.

5 października 2015r.


Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! 2015

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej zwraca się z apelem i prośbą do wszystkich mieszkańców Ziemi Suskiej o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny użytkowanych urządzeń grzejnych oraz niezbędnych do ich funkcjonowania instalacji i przewodów...

5 października 2015r.


Przedłużenie umów o transmisję danych lokalizacyjnych z PLUS

        KP PSP Sucha Beskidzka informuje, że w dniu 5 października 2015r. w KP PSP Sucha Beskidzka będą przedłużane umowy o świadczenie usług transmisji danych na potrzeby lokalizacji pojazdów OSP w KSRG. Umowa będzie podpisywana na 18 miesięcy, a faktura będzie płatna jednorazowo i będzie rozliczana w ramach dotacji KSRG 2015.
        Umowę będzie można podpisać 5 października 2015r. w KP PSP Sucha Beskidzka w godzinach 8:00 - 23:00, dlatego prosimy Prezesów/Naczelników przyjazd do KP PSP Sucha Beskidzka z pieczątkami imiennymi i OSP. W razie wątpliwości informacji udziela st. kpt. Łukasz Białończyk

2 października 2015r.


Ćwiczenia KSRG Uchodźca 2015.

        W dniu 9 października 2015r. tj. piątek zostaną przeprowadzone ćwiczenia KSRG Powiatu suskiego pk. "Uchodźca 2015". Do wzięcia udziału w ćwiczeniach zobowiązuje się następujące jednostki:
OSP Zawoja C.- GBA 2,5/25
OSP Skawica C. - GBARt 4/24
OSP Maków Podh. C. - GBA 2,5/16
OSP Zawoja Dolna- GBA 2,5/16
OSP Kuków- GBA 4/24 + M 90/8
OSP Zachełmna- GLM 16 + przyczepa wężowa
OSP Białka- GCBA 5/36
OSP Naprawa GBA 2,7/28
OSP Toporzysko GCBA 6/24
OSP Stryszawa - GCBA 5/32
OSP Jordanów GCBARt 5/32
OSP Bieńkówka GBA 2,5/16
OSP Grzechynia GBA 2,5/16
OSP Sucha Besk. Bł. - GBA 2,5/16
OSP Budzów- GBA 2,5/16
OSP Osielec GCBARt 4/32
OSP Bystra GCBA 5/32
OSP Zembrzyce GCBA 5/32
OSP Sidzina GLM 18
OSP Kurów SLRMed, SLWmed - zabezpieczenie medyczne
OSP Krzeszów GLM 4 - zabezpieczenie logistyczne

Punkt koncentracji sił i środków tj. parking PKL Mosorny Groń godzina 16:00
Jednostki OSP do PKSIŚ zabierają dokumentację KDR oraz dokumentację kierowcy. Dodatkowo jednostki OSP będące w odwodach zabierają dokumentację odwodową.

30 września 2015r.


Ważna informacja dotycząca usuwania drzew przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

        W związku z nowelizacją z dniem 28 sierpnia 2015 roku zapisów ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2013. 627 z późn. zm.) powstały nowe zadania dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. W myśl tej zmiany z każdej interwencji usunięcia drzewa musi być sporządzona dokumentacja zdjęciowa przekazana do Urzędów Miast/Gmin lub Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, jeżeli na terenie danej gminy zdarzenia takie wystąpiły. Dlatego jednostka OSP działająca samodzielnie musi zrobić zdjęcie usuniętego drzewa i przesłać go mailowo na adres Komendy kppspsucha@straz.krakow.pl, następnie Komenda PSP w Suchej Beskidzkiej prześle zdjęcia do Urzędów Gmin/Miast.
        Zdjęcie można wykonać aparatem zamieszczonym np. w komórce.
        Jednocześnie informuję, że priorytetowym działaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej jest ratowanie życia i zdrowia, a zatem realizacja zadań związanych z wykonywaniem dokumentacji fotograficznej jest jednym z końcowych etapów prowadzenia interwencji.

16 września 2015r.


IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP - ustalenia po odprawie

Lista startowa                                                                   

Ustalenia z odprawy


XII Rajd Górski MDP.

         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej serdecznie zaprasza członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP do wzięcia udziału w XII edycji Rajdu Górskiego.
        Celem rajdu jest jak zawsze organizacja integracji, wypoczynku i szkolenia dla członków MDP.
        Kolejna już XII edycja rajdu dla członków oraz sympatyków MDP odbywać się będzie w dniu 5 września 2015 r. (tj. sobota) a trasa prowadzić będzie na Zawoję Policzne.
     Imienne zgłoszenia drużyn z podaniem nazwiska opiekuna (jeden opiekun na każde 10 członków MDP) należy dokonać w KP PSP Sucha Beskidzka w terminie do dnia 28 sierpnia br. Opiekunowie drużyn powinni uzyskać formalne (pisemne) zgody rodziców na udział dziecka w rajdzie.
Aby sprawie zorganizować i przeprowadzić w/w imprezę prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń. Harmonogram:
- 9:00 - zbiórka remiza OSP Skawica Sucha Góra
- 9:10 - wymarsz na trasę Rajdu
- do 15:00 - trasa rajdu Skawica Sucha Góra - Hala Krupowa, Polica, Magurka do Zawoi Policzne (zjazd kolejką Mosorny Groń).
- 15:00 - zakończenie Rajdu dolna stacja kolejki Mosorny Groń.

14 sierpnia 2015r.


Wykaz drużyn zakwalifikowanych do VIII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
Stadion sportowy MKS "Halniak" w Makowie Podhalańskim
20 września 2015 r. godz. 10.00

      Odprawa przed zawodami oraz losowanie numerów startowych odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00 w KP PSP Sucha Beskidzka...

11 sierpień 2015r.
Podsumowanie wichury 8 lipca 2015r.

      W dniu 8 lipca 2015r. odnotowaliśmy 78 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru, który pojawił się około godziny 6:00. Wiatr uszkodził 8 dachów na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, 1 dach...

10 lipca 2015r.


Program praktyk 2015 PPWSZ w Nowym Targu

Program praktyk                                                                   


Wizyta Strażaków z Niemiec w Powiecie Suskim

      Wizyta jest kolejnym efektem współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem suskim i niemieckim powiatem Südwestpfalz. Strażacy z Niemiec w osobach Stiven Schütz-Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Hans-Peter Maschino - przedstawiciel Związku Powiatowej Straży Pożarnej, Pani Carmen Schefsky - Szefowa Młodzieżowej Powiatowej Straży Pożarnej...

30 czerwca 2015r.


III Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

      28 czerwca 2015r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz przy udziale Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej zorganizowała po raz już trzeci Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach udział wzięło 19 drużyn MDP z terenu powiatu suskiego (sklasyfikowane w kategoriach: 7 drużyn MDP dziewcząt, 12 drużyn MDP chłopców) Zawody zostały przeprowadzone w oparciu o Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych z 2010 r. na stadionie w Styszawie...

28 czerwca 2015r.


III Powiatowe Zawody młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. - ustalenia po odprawie

Lista startowa                                                                   

Ustalenia z odprawy


Szkolenie dla oświaty - nowe przepisy dot. oddziałów przedszkolnych.

      W dniu 16 czerwca 2015r. z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół, w których prowadzone są oddziały przedszkolne oraz pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za oświatę...

22 czerwca 2015r.


Uwaga - zmiana terminu egzaminu.

      W zawiązku z wojewódzkimi zawodami sportowo - pożarniczym Państwowej Straży Pożarnej zmianie ulegają terminy egzaminów Szkolenia strażaków ratowników OSP cz I.:
- dla jednostek OSP w KSRG egzamin 11 czerwca 2015r. (czwartek) godzina 17:00
- dla jednostek OSP poza KSRG egzamin 12 czerwca 2015r. (piątek) godzina 17:00

Przypominamy również, że na egzaminie obowiązkowe jest ubranie koszarowe i specjalne, dowód osobisty oraz długopis.

5 czerwca 2015r.


III Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP

         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 28 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 na stadionie KS Jałowiec w Stryszawie odbędą się II Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP.
Zawody dla MDP zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem młodzieżowych zawodów sportowo - pożarniczych z 2010 r.

Drużyny MDP należy zgłaszać pisemnie lub na nr faxu 33 877 05 91 lub maila kppspsucha@straz.krakow.pl do dnia 19 czerwca 2015 r.

         Odprawa przed zawodami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 o godz. 16:00 (poniedziałek) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

Obecność na odprawie opiekunów zgłoszonych drużyn MDP obowiązkowa.

29 maja 2015r.


Informacja o zwolnieniu z opłat drogowych straży pożarnych.

        KP PSP Sucha Beskidzka informuje, że w dniu 2 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy o drogach publicznych ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. poz. 1310).
        W myśl art. 37g w/w przepisu pojazdy Sił Zbrojnych (...) pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej (w tym pojazdy OSP)(...) zwolnione są z opłat za przejazd autostradami.        
Ponadto wyżej wymienione pojazdy zgodnie z art. 13 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych zwolnione są z ponoszenia opłat za postój pojazdów na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania oraz opłat za przejazdy po drogach krajowych.

28 maja 2015r.


Pożar Białka

      W dniu 28 maja 2015r. doszło do pożaru w zakładzie drzewnym w Białce. Po przybyciu na miejsce strażacy w pierwszej fazie działań podali 3 prądy wody w natarciu na palące się odciągi trocin, wentylatory oraz filtr sortujący. Po dojeździe kolejnych zastępów zwiększono ilość prądów wody do 4. Podczas dalszych działań ustalono (kontrola kamerą termowizyjną wykazała wzrost temperatury), że ogień przeniósł się przewodami przesyłowymi do drugiego silosa, w którym znajdował się pył i trociny...

27 maja 2015r.


Terminarz szkoleń OSP na 2015 rok

Szkolenie ratowników KPP

          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 13 czerwca (sobota) br. W siedzibie tutejszej komendy o godzinie 16:00 odbędzie się szkolenie dla Ratowników medycznych OSP (ratownicy KPP).
Na spotkaniu przedstawione będą następujące zagadnienia:
RKO - dorośli, dzieci, niemowlaki.
Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych (nowy obowiązkowy sprzęt w zestawie PSP R1)
Badanie urazowe podczas wypadków komunikacyjnych

Obecność min. 1 ratownika OSP w KSRG obowiązkowa.

19 maja 2015r.


Dni Ochrony Przeciwpożarowej - otwarte strażnice

        Pragniemy poinformować o możliwości poznania PSP w Suchej Beskidzkiej w ramach akcji "Dni Ochrony Przeciwpożarowej". Akcja trwa do końca maja 2015r.
        Wszelkie informację dostępne są pod numerem (33) 874 18 00 wew. 26.
        Zaproszenie kierujemy szczególnie do dzieci i młodzieży szkolnej - ciekawym uzupełnieniem wizyty w KP PSP Sucha Beskidzka będą prowadzone zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
        Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze poinformowanie o chęci wizyty.

16 maja 2015r.


Powiatowe Obchody DNIA STRAŻAKA KP PSP Sucha Beskidzka

      W dniu 12 maja 2015r. na placu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Suchej Beskidzkiej odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął st. bryg. Adam Rzemiński Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Następnie odbyło się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie Hymnu. Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej powitał gości przybyłych na uroczystość...

12 maja 2015r.dot.: stanu wyszkolenia OSP.

          W związku z koniecznością usystematyzowania i aktualizacji wyszkolenia, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej zwraca się z prośbą o uzupełnienie tabeli wyszkolenia umieszczonej na stronie internetowej naszej komendy. Pozwoli to ujednolicenie ewidencji wyszkolenia strażaków OSP na terenie całego powiatu oraz wprowadzenie niezbędnych danych do programu SWD -ST. Ponadto w tabeli zawarte są informacje o aktualności badań lekarskich i ubezpieczenia.
          Informujemy, że druhowie nie wykazani w tabelach wyszkolenia (lub ci z nie pełnymi wymaganiami) będą z tego systemu wykreślani i nie będą brani pod uwagę przy sporządzaniu do gmin zestawień strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych.
          Ponadto informujemy, że zgodnie z informacjami przekazanymi na naradzie z Naczelnikami OSP, do końca półrocza każda jednostka OSP z KSRG musi posiadać min. 12 uprawnionych ratowników a do końca roku liczba ta ma wynosić min. 18 ratowników.
          Jednostki OSP spoza systemu powinny posiadać minimalne ilości ratowników określone w załączniku nr 1 do Uchwały ZOP ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej z 2012 roku.(załącznik Uchała)
         W związku z tym należ niezwłocznie zgłaszać do KP PSP w Suchej Beskidzkiej ewentualne braki celem ich uzupełnienia do końca roku.

          Tabele z wyszkolenia są dostępne na stronie internetowej KP PSP Sucha Beskidzka w plikach do pobrania o nazwie wzór 1 ewidencji wyszkolenia. Bardzo prosimy o dokładne i rzetelne wypełnienie tabeli i wysłanie jej do 22 maja na adres kppspsucha@straz.krakow.pl lu dostarczyć osobiście.
         Tabela powyższa stanowi również jeden z elementów koniecznych podczas inspekcji gotowości operacyjnej.
          Jednostki, które nie przyślą tabel zostaną wyłączone z gotowości bojowej do czasu przekazania ich do tut. komendy.

TM

21 kwietnia 2015r.


dot.: organizacji i przeprowadzenia szkolenia podstawowego cz I.

          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, o organizacji szkolenia podstawowego cz I. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w KP PSP w Suchej Beskidzkiej i prowadzone będą przez pracowników tut. Komendy.
Terminarz szkolenia przedstawia się następująco:
Zajęcia szkoleniowe: 15 maja - 6 czerwca 2015 r.
Egzamin: 6 czerwca 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy.
2/ Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65.
3/ Ksero zaświadczenia lekarskiego stwierdzające możliwość bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, potwierdzone za oryginałem przez naczelnika,
4/ Ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków potwierdzone za oryginałem przez naczelnika,
5/ Ksero świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum potwierdzone za oryginałem przez naczelnika.

Szkolenie rozpocznie się dnia 15 maja o godz. 1600 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka.
W załączeniu "Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP", która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia 7 maja br. Nie będą przyjmowane karty nie kompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów!

Dodatkowo informujemy, że podczas powyższego szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu kierowania ruchem oraz szkolenie abonentów sieci UKF.

Po zakończeniu powyższego szkolenia zorganizowany będzie kurs podstawowy cz.II., na którym warunkiem zakwalifikowania będzie posiadanie jednego aparatu ochrony dróg oddechowych na osobę podczas ćwiczeń w komorze dymowej.

TM

15 kwietnia 2015r.Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe.

      W dniu 26.03.2015 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. Eliminacje przeprowadzono dwuetapowo dla trzech grup wiekowych. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej oraz Nadleśnictwo Sucha...

3 kwietnia 2015r.


Informacja z IX Turnieju Halowego MDP "Jordanów 2015"

      W dniu 22 marca 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie przeprowadzony został IX Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Jordanów 2015", nad którym honorowy patronat objął generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP oraz dh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP...

24 marca 2015r.


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, informuje, że eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. " Młodzież Zapobiega Pożarom&quo; odbędą się 26 marca 2015 / tj. czwartek / o godz. 10:00 w sali szkoleniowej tutejszej Komendy.

19 marca 2015r.


Szkolenie Komendantów Gminnych OSP oraz Naczelników OSP

             Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 26 marca (czwartek) br. w siedzibie tutejszej Komendy o godzinie 15.30 odbędzie się szkolenie dla Naczelników OSP i Komendantów Gminnych.

Na spotkaniu przedstawione będą następujące zagadnienia:
1. Wymagania dotyczące strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych.
2. Zasady BHP podczas ćwiczeń i akcji ratowniczych.
3. Przygotowanie ćwiczeń gminnych.
4. Organizacja zawodów i szkoleń.
5. Proponowane zakupy ze środków KSRG.
6. Kampania walnych zebrań.
7. Sprawy bieżące.

Z uwagi na ważność tematyki proszę o niezawodne przybycie.

18 marca 2015r.


IX Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Jordanów 2015 - ustalenia po odprawie

Ustalenia podjęte na spotkaniu organizacyjnym w dniu 13 marca 2015 r. w OSP Jordanów przed IX Turniejem Halowym MDP "Jordanów 2015"

Protokół losowania numerów startowych"

16 marca 2015r.


Zbliżają się ciepłe dni apelujemy o NIE WYPALANIE TRAW!!!

      Jak co roku na przełomie zimy i wiosny oraz wczesną wiosną, gdy wiatr przesusza wierzchnia warstwę gleby, rozpoczyna się regularne wypalanie traw, a co się z tym bezpośrednio wiąże - wyraźnie wzrasta liczba pożarów na łąkach, nieużytkach i terenach chronionych...

6 marca 2015r.REGULAMIN Turnieju Halowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Jordanów 2015 rok


Ostrzeżenie o pożarach spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe.

      Mając na uwadze występowanie na terenie naszego powiatu coraz częstszych pożarów, których przyczyną powstania jest nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe - zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców powiatu suskiego o zachowanie ...

26 lutego 2015r.


X edycja Programu "OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW"

      Celem corocznego programu jest pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie...

27 stycznia 2015r.


Bezpieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie każdy wymaga!

      Celem tegorocznej edycji jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. ...

14 stycznia 2015r.


Kampania MSW z udziałem Zbigniewa Bródki

      Aż 20 osób zginęło w pożarach w tegoroczne święta. MSW i Państwowa Straż Pożarna apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń grzewczych, gazowych oraz świątecznych iluminacji. W akcję włączył się mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Bródka...


8 stycznia 2015r.