Kontakt

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Suchej Beskidzkiej

ul. Makowska 26
34-200 Sucha Beskidzka
tel.: (0-33) 874 18 00 – centrala KP PSP
fax: (0-33) 877 05 91 (92)
e’mail: kppspsucha@straz.krakow.pl
Numery wewnętrzne
11 – Sekretariat
14 – Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych
17 – BHP
26 – Dowódca JRG
28 – Dowódcy zmian
38 – Wydział operacyjno – szkoleniowy
41 – Sekcja ds. organizacji i kadr
59 – Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych
68 – Stanowisko Pracy ds. finansowych
99 – Powiatowe Stanowisko Kierowania
33 – Strażacy JRGOficer Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
st. kpt. Łukasz Białończyk,
tel. 33-874-18-00 wew.38
mail:lbialonczyk@straz.krakow.pl