Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej

bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik

Biografia:

Krzysztof Okrzesik jest absolwentem Szkoły Aspirantów w Krakowie(1991-1993) oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1999-2003). Ukończył również studia drugiego stopnia o kierunku pedagogika na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

Od 1993 roku pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Zastępu w JRG Wadowice, następnie po powstaniu powiatu suskiego w 1999 pełnił służbę jako Dowódca Sekcji w JRG KP Sucha Beskidzka. W latach 2004 – 2011 Dowódca JRG Sucha Beskidzka, od 15 czerwca 2011r. pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej, a od 1 czerwca 2014r. do 30 lipca 2014r. pełnił służbę na stanowisku p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidziej. Żonaty, ojciec dwóch synów.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej

bryg. mgr inż. Tomasz Marek

Biografia:

Tomasz Marek po ukończeniu technikum Elektronicznego w Skawinie rozpoczął służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej w 1998 r. jako kadet Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W 2000 r. po ukończeniu szkoły i uzyskaniu stopnia młodszego aspiranta został skierowany do służby w Wydziale Działań Ratowniczo – Gaśniczych Centralnej Szkoły PSP na stanowisko dowódcy zastępu. Od 2004 r. pełni służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej pierwsze jako dowódca sekcji, a w dniu 16 maja 2005r. został mianowany na stanowisko Kierownika Sekcji Operacyjno – Szkoleniowej, a następnie od dnia 1 lutego 2007 został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału w Komendzie Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej gdzie pełni służbę do dnia 31 lipca 2015r.

W czasie pełnienia służby podnosił swoje kwalifikacje w Szkole Głównej Służby Pożarniczej:  gdzie w 2006 r. po ukończeniu nauki w trybie studiów zaocznych uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz w 2016 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zapobiegania pożarom i awariom

Od 1 stycznia 2005 roku do 2015 roku pełnił nieetatową funkcje Zastępcy Dowódcy Kompanii Gaśniczej COO „SMOK II” Małopolskiej Brygady Odwodowej. W ramach kompani brał udział w kilku akcjach gaśniczych oraz ćwiczeniach dowodząc swoim pododdziałem.

Od 1 sierpnia 2015r. pełnił służbę na stanowisku p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej, , a od 15 listopada 2015r. do nadal na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej. Żonaty, ojciec trójki dzieci.