Jesteś tutaj:

ePUAP2

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 roku, udostępniła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego, uwierzytelnionego konta na ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc Link otwiera się w nowym oknie serwisu ePUAP.

Identyfikator URI konta Komendy Powiatowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej na ePUAP to:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/kppspsucha Link otwiera się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej Link otwiera się w nowym oknie to:  /kppspsucha/SkrytkaESP

Zasady korzystania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej należy:

  • zalogować się na platformie ePUAP Link otwiera się w nowym oknie,
  • wyszukać profil Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej,
  • wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

Do góry