Jesteś tutaj:

Autor: KP PSP Sucha Beskidzka

Ćwiczenia zakład opieki długoterminowych w Makowie Podhalańskim – przygotowanie do zimy

Więcej o: Ćwiczenia zakład opieki długoterminowych w Makowie Podhalańskim – przygotowanie do zimy

W dniu 29 listopada 2017r. o godzinie 16:00 przeprowadzono ćwiczenia w zakładzie opieki długoterminowej, których scenariusz przedstawiał się następująco:
SK KP PSP w Suchej Beskidzkie otrzymuje informacje o powstałym pożarze na II piętrze w jednej z sal Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim.

Więcej “Ćwiczenia zakład opieki długoterminowych w Makowie Podhalańskim – przygotowanie do zimy”

Nowe aparaty powietrzne dla KP PSP Sucha Beskidzka

Więcej o: Nowe aparaty powietrzne dla KP PSP Sucha Beskidzka

Końcem listopada 2017 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej wzbogacili się o nowy sprzęt tj. 6 aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z butlami kompozytowymi. Pozyskany sprzęt udało się zakupić dzięki wsparciu:

 • KW PSP Kraków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach zadania „Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 2017”
 • UM Sucha Beskidzka – 5000zł,
 • UM Maków Podhalański 3000zł,
 • UG Stryszawa – 3000zł,
 • UG Zawoja – 3000zł,
 • UM Jordanów – 2000zł.

Więcej “Nowe aparaty powietrzne dla KP PSP Sucha Beskidzka”

Nieznani sprawcy okradli OSP na terenie powiatu myślenickiego.

Więcej o: Nieznani sprawcy okradli OSP na terenie powiatu myślenickiego.

     W związku z zaistniałym incydentem włamania do strażnicy OSP na terenie gminy Dobczyce, podczas którego skradziono sprzęt ratowniczo gaśniczy, Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej zwraca się z prośbą do Zarządów OSP o sprawdzenie czy remiza jest właściwie zabezpieczona. OSP, które nie są wyposażone w alarmy proszę o rozważenie zakupu takiego urządzenia w miarę posiadanych środków. Szczegóły włamania poniżej na stronie KP PSP Myślenice.

http://www.pspmyslenice.pl/wydarzenia,pokaz,285,kornatka-nieznani-sprawcy-okradli-osp-kornatka

Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP.

Więcej o: Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP.

– Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA opracowało miniprzewodnik  zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Więcej “Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP.”

Dokumenty na przegląd sprzętu

Więcej o: Dokumenty na przegląd sprzętu

W zawiązku z przeglądem budynków podczas przeglądu silnikowego proszę o przygotowanie do przeglądu sprzętu następujących dokumentów:

 1. aktualny odpis KRS OSP,
 2. numer księgi wieczystej nieruchomości,
 3. książkę obiektu budowlanego z danymi o obiekcie:
  1. właściciel obiektu,
  2. data budowy,
  3. wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość),
  4. powierzchnię budynku (całkowitą i użytkową), powierzchnię zabudowy, kubaturę całkowitą budynku,
  5. powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych,
  6. dokumentację dotyczącą ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku,
 4. protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, wentylacyjnych, kominowych),
 5. protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania (jeżeli występuje w obiekcie):
  1. instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych oraz węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych),
  2. instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
  3. przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
  4. instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu,
  5. gaśnic
 6. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (jeżeli jest wymagana dla obiektu, kubatura powyżej 1000 m3)

Lista do druku

W razie pytań informacji udziela kpt. Tomasz Mikołajek- kierownik sekcji ds. kontrolno- rozpoznawczych codziennie od. 7.30- 9.30 tel. 33 8741800

X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze.

Więcej o: X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze.

      1 października 2017r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy udziale Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz Gminy Stryszawa zorganizowała po raz już dziesiąty Powiatowe Zawody w Sporcie Pożarniczym OSP. W zawodach udział wzięły żeńskie i męskie drużyny seniorów. Zawody zostały przeprowadzone w oparciu o Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP z 2011 r. Na stadion KS “Jałowiec” w Stryszawie przybyło 21 drużyn i 189 zawodników (16 męskich i 5 kobiecych).

Więcej “X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze.”

Zabezpieczenie spotkania „Różaniec do Granic” 7 październik 2017r.

I Etap – modlitwa w tzw. „kościołach stacyjnych” godz. od 10.30. do 12.30
zabezpieczają jednostki:

 1. Zawoja Górna, par. MB Nieustającej Pomocy- OSP Zawoja Dolna
 2. Zawoja Centrum, par. św. Klemensa- OSP Zawoja Centrum
 3. Skawica, par. MB Częstochowskiej- OSP Skawica Centrum
 4. Zawoja Zakamień, ośr. Duszp. św. Józefa Robotnika- OSP Osielec Dolny( dojazd od Grzechyni lub Zawoi Gołynia)
 5. Stryszawa (Górna), par. św. Anny- OSP Stryszawa
 6. Stryszawa (Dolna), par. św. Stanisława BM- OSP Kurów
 7. Lachowice, par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła- OSP Lachowice

Więcej “Zabezpieczenie spotkania „Różaniec do Granic” 7 październik 2017r.”

Szczegóły Rajdu MDP

Główna trasa Rajdu MDP wyrusza 17 września 2017r. o godzinie 9:00 z parkingu Lasów Państwowych w Stryszawie pomiędzy osiedlami Kępy oraz Roztoki, zaraz za mostem.

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2017r., poz. 1123) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej po wykonaniu obowiązkowej analizy informuje, że w 2016 roku do tutejszej Komendy nie wpłynęły żadne petycje.

 

Wsparcie dla OSP

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Suchej Beskidzkiej oraz Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej zwraca się z apelem do jednostek OSP z terenu powiatu o wsparcie akcji pomocy strażakom z woj. kujawsko-pomorskiego

W sierpniu bieżącego roku przez teren woj. kujawsko-pomorskiego przeszła tragiczna skutkach nawałnica, która oprócz szkód w indywidualnych gospodarstwa, poczyniła zniszczenia i straty w wyposażeniu jednostek OSP.

Mając na uwadze własne doświadczenia powodzi jaki nawiedziła powiat suski w  2001 roku oraz otrzymaną pomoc w skierowaną w tym okresie do jednostek OSP powiatu suskiego, czujemy się zobowiązani do takowej pomocy poszkodowanym jednostkom OSP, które aktualnie potrzebują tej pomocy.

Dlatego też zwracamy się z ogromnym apelem o wsparcie naszego działania i przekazanie środków finansowych dla potrzebujących jednostek OSP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Za pozyskane środki planujemy zakupić i przekazać sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP wyznaczonej przez V-ce Prezesa ZOW ZORP RP woj. kujawsko-pomorskiego w dniu 16 września 2017 r. podczas Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wpłaty prosimy kierować na konto lub bezpośrednio do siedziby komendy w terminie do 10 września br:

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej nr 50 8128 0005 0004 1700 2000 0010

z dopiskiem „wsparcie OSP – nawałnica”

Mamy nadzieję, że tym razem również pokażemy, jak już nieraz w przeszłości, że wspólnie możemy zdziałać wiele w myśl zawołania „Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek”.

            Prezes                                                                 Komendant Powiatowy

     ZOP ZOSP RP                                                     Państwowej Straży Pożarnej

 

dh Piotr Harańczyk                                                  mł. bryg. Krzysztof Okrzesik

 

 

 

XIV Rajd MDP

Więcej o: XIV Rajd MDP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP serdecznie zaprasza członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP do wzięcia udziału w XIV edycji Rajdu Górskiego.

Celem rajdu jest jak zawsze organizacja integracji, wypoczynku i szkolenia dla członków MDP.

Kolejna edycja rajdu dla członków oraz sympatyków MDP odbywać się będzie w dniu 17 września br. tj. niedziela na terenie gminy Stryszawa.

Imienne zgłoszenie drużyn z podaniem nazwiska opiekuna (jeden opiekun na każde 10 członków MDP) należy dokonać w KP PSP Sucha Beskidzka terminie do dnia 8 września br. na adres rajdmdp@kppspsucha.pl. Opiekunowie drużyn powinni uzyskać formalne (pisemne) zgody rodziców na udział dziecka w rajdzie.karta zgłoszenia 2017, regulamin 2017

Aby sprawie zorganizować i przeprowadzić w/w imprezę prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń.

Szczegóły organizacyjne zostaną przedstawione w wkrótce na kppspsucha.pl.

Do góry