Kurs Podstawowy strażaków ratowników OSP

Powiększ obraz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje o organizacji szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP.

Zajęcia teoretyczne ze względu na panującą w naszym kraju pandemię odbywać się będą w następującej formie: część w formie online, a część w formie samokształcenia. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w sposób tradycyjny z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników tut. Komendy.

Warunkiem dopuszczającym do odbycia zajęć praktycznych, jest zaliczenie egzaminu
z wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia teoretycznego.
 

 Terminarz szkolenia przedstawia się następująco: 

I

Zajęcia teoretyczne w terminach: 2,3,4,9 października. 

Zajęcia praktyczne w terminach:10,11, 16,17,18,23,24,25 października (gminy Zembrzyce, Zawoja, Stryszawa) 

II

Zajęcia teoretyczne w terminach: 6,7,8,13 listopada. 

Zajęcia praktyczne w terminach:14,15,20,21,22,27,28,29 listopada (gminy Bystra – Sidzina, Maków Podhalański, Sucha Beskidzka) 

III

Zajęcia na przełomie stycznia i lutego (gminy Budzów, Jordanów.) 

Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej w związku z pandemią zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia, przerwania w trakcie trwania oraz całkowitego odwołania szkolenia, jeżeli sytuacja w danym momencie będzie tego wymagała.

Zajęcia w komorze dymowej w WOSZ Kraków (od poniedziałku do piątku) – 26 i 27 października od godz. 9:00.            

Egzamin 6 godzin: godziny popołudniowe po zakończeniu szkolenia.

 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

2/ Kserokopia badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3/ Wiek- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65.

4/ Minimum jeden aparat ODO na 2 ratowników.

W załączeniu „Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP ”, która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia 29 września br.

Nie będą przyjmowane karty niekompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów! 

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na min.  80 % zajęć.

 

Sprawę prowadzi Wydział Operacyjno – Szkoleniowy tut. Komendy  tel. 33 874 18 00 wew. 38

 

Przy zgłoszeniu obowiązują nowe (aktualne) skierowania.

 

Skierowanie Rodo