Informacja o zdarzeniach związanych z silnym opadem deszczu w dniu 21 czerwca 2020r.

Powiększ obraz

W dniu 21 czerwca 2020r. na terenie powiatu suskiego, w związku z silnym opadem deszczu, powstało 13 zdarzeń.

O godzinie 2:22 w miejscowości Łętownia gałęzie, kamienie i inne drobne zanieczyszczenia spowodowały spiętrzenie wody w górskim potoku. Woda wylewała się poza koryto zalewając pobliską posesję. Strażacy udrożnili koryto potoku. W działaniach udział brał 1 zastęp 6 strażaków.

O godzinie 5:20 w miejscowości Stryszawa kamienie, żwir rzeczny i inne drobne zanieczyszczenia spowodowały spiętrzenie wody w górskim potoku. Woda z potoku wylewała się poza koryto zalewając pobliską posesję, w tym piwnicę w budynku mieszkalnym. Strażacy udrożnili koryto potoku oraz wypompowali wodę z piwnicy przy pomocy elektrycznej pompy szlamowej zasilanej agregatem prądotwórczym.W działaniach udział brał 1 zastęp 6 strażaków.

O godzinie 6:39 w miejscowości Osielec kamienie i błoto naniesione z drogi polnej zanieczyściły drogę powiatową na długości ok. 2 m. Strażacy usunęli z jezdni kamienie i błoto naniesione przez wodę. W działaniach udział brał 1 zastęp 5 strażaków.

O godzinie 8:15 w miejscowości Maków Podhalański konary drzewa blokowały przejazd drogą gminną. Strażacy za pomocą pilarki spalinowej poprzecinali konary i usunęli z drogi. W działaniach udział brał 1 zastęp 4 strażaków.

O godzinie 8:41 w miejscowości Maków Podhalański strażacy zastali niedrożny przepust po obfitych opadach deszczu, woda rozlewa się po drodze gminnej i ją podmywa. Ratownicy przy pomocy łopat udrożnili przepust. W działaniach udział brał 1 zastęp 4 strażaków.

O godzinie 8:46 w miejscowości Sucha Beskidzka zatkana studzienka burzowa, woda wylewała się na drogę. Ratownicy udrożnili studzienkę. W działaniach udział brał 1 zastęp 3 strażaków.

O godzinie 8:46 w miejscowości Jordanów zalana piwnica w budynku mieszkalnym. Strażacy wypompowali wodę z piwnicy przy pomocy elektrycznej pompy szlamowej zasilanej agregatem prądotwórczym. W działaniach udział brał 1 zastęp 4 strażaków.

O godzinie 9:52 w miejscowości Stryszawa strażacy zastali niedrożny przepust po obfitych opadach deszczu, woda rozlewa się po drodze gminnej i ją podmywa. Ratownicy przy pomocy łopat udrożnili przepust. W działaniach udział brały 2 zastępy 12 strażaków.

O godzinie 10:16 w miejscowości Juszczyn niedrożny przepust po obfitych opadach deszczu, woda rozlewała się po drodze powiatowej. Na drogę został naniesiony żwir i kamienie. Strażacy udrożnili przepust oraz usunęli żwir naniesiony przez wodę. W działaniach udział brał 1 zastęp 6 strażaków.

O godzinie 11:17 w miejscowości Skawica zalana piwnica w budynku mieszkalnym. Strażacy wypompowali wodę z piwnicy przy pomocy elektrycznej pompy szlamowej zasilanej agregatem prądotwórczym. W działaniach udział brał 1 zastęp 6 strażaków.

O godzinie 12:00 w miejscowości Skawica niedrożny przepust po obfitych opadach deszczu, woda przelewała się przez drogę wojewódzką. Strażacy usunęli kratę, która uniemożliwiała przepływ wody. W działaniach udział brał 1 zastęp 6 strażaków.

O godzinie 13:15 w miejscowości Bystra Podhalańska zalana piwnica w budynku mieszkalnym. Strażacy wypompowali wodę z piwnicy przy pomocy elektrycznej pompy szlamowej zasilanej agregatem prądotwórczym. W działaniach udział brał 1 zastęp 6 strażaków.

O godzinie 13:55 w miejscowości Bystra Podhalańska zalana piwnica w budynku mieszkalnym. Strażacy wypompowali wodę z piwnicy przy pomocy elektrycznej pompy szlamowej zasilanej agregatem prądotwórczym. W działaniach udział brał 1 zastęp 6 strażaków.