WIDEOKONFERENCJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP Z JEDNOSTKAMI OSP

Powiększ obraz

W dniu 26.03.2020 r. w KP PSP Sucha Beskidzka odbyła się wideokonferencja z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru powiatu suskiego.

Tematem odprawy szkoleniowej, zorganizowanej w sposób zdalny była obecna sytuacja związana z pandemią wirusa  SARS-CoV-2, sposobami zabezpieczeń osobistych
i ewentualnym zakresem prowadzenia działań ratowniczych.

 Omówiono mi.in.:

  • zasady prawidłowego, bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi i elementów ochrony osobistej ratownika;
  • procedurę GIS MSWiA dot. postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o Covid-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem;
  • procedurę postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm Covid-19 (wytyczne dla jednostek OSP z KSRG);
  • zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV2;
  • obowiązek zgłaszania wszelkich działań podejmowanych a związanych z wirusem SARS-CoV2 (wyjazdy, zakupy itp.).
  • informacja na temat informacji dla ludności rozgłaszanej przez OSP,
  • sprawy bieżące.

Na zakończenie wideokonferencji przypomniano wszystkim druhom jednostek OSP
o stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dot. reżimu sanitarnego.

Dodatkowo w dniach od 17.03.2020 r. Wydział Operacyjno – Szkoleniowy tut. Komendy przeprowadzał wideokonferencje z jednostkami OSP KSRG, dotyczące zasad postepowania oraz instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną.