INFORMACJA – “PROGRAM KARTY RABATOWE DLA JEDNOSTEK OSP WŁĄCZONYCH DO KSRG”

Powiększ obraz

Informacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP dotyczącego wdrożenia Programu Karta
Rabatowa dla jednostek OSP włączonych do KSRG, Komenda Powiatowa PSP zwraca się z uprzejmą prośbą do Prezesów/Naczelników OSP powiatu suskiego o aktualizację danych związanych z kartami Programu, użytkowanymi przez członków OSP z terenu powiatu suskiego. Zgodnie z założeniami Regulaminu Programy Karty Rabatowej dla OSP proszę o przygotowanie zestawienia według poniższych wytycznych:

– wykazu kart do zablokowania, w przypadku gdy użytkownik nie spełnia wymagań Regulaminu (pkt. II definicja użytkownika) – załącznik nr 1,
– zapotrzebowania na nowe karty, wraz z uzasadnieniem (np. w związku z włączeniem do podziału bojowego nowego członka) – załącznik nr 2,
– zapotrzebowania na karty zamienne, wraz z okolicznościami utraty/zniszczenia karty (pkt. VI – zasady bezpieczeństwa) – załącznik nr 3.

Wymagane informacje należy przesłać do  tut. komendy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2020r. na adres: kppspsucha@straz.krakow.pl

Załączniki:

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

ORLEN_Regulamin_Programu_Karta_Rabatowa