Spotkanie służb – zdarzenia drogowe

Powiększ obraz

W dniu 4 marca br. w budynku starostwa powiatowego w Suchej Beskidzkiej, odbyło się spotkanie służb, które biorą udział w zdarzeniach drogowych na terenie powiatu suskiego. Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

W spotkaniu udział wzięli:

Pan Krzysztof Kołacz – sekretarz powiatu,

mł. bryg. Krzysztof Okrzesik Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej,

inspektor Dariusz Drobny Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej,

Naczelnik Wydziału ruchu drogowego KP Policji w Suchej Beskidzkiej kom. Grzegorz Sikora,

Funkcjonariusze KP PSP oraz KP Policji w Suchej Beskidzkiej oraz przedstawiciele firm świadczących usługi pomocy drogowej z powiatu suskiego.

Na spotkaniu omówione zostały kwestie bezpieczeństwa podczas działań drogowych, prawa
i obowiązki poszczególnych służb. W tym temacie ustalono że wszystkie służby mają dostosować się do obowiązujących przepisów co do stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników. Pracownicy, którzy nie dostosują się do wymogów nie będą wpuszczanie na teren działań ratowniczo-gaśniczych.

Dodatkowo st. kpt. Artur Chowaniak przeprowadził szkolenie z zakresu zdarzeń z udziałem samochodów o napędzie elektrycznym i hybrydowym oraz wykorzystania Kart Ratowniczych
w pojazdach.