Kurs Podstawowy strażaków ratowników OSP

Powiększ obraz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje o organizacji szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP.
Zajęcia odbywać się będą w KP PSP w Suchej Beskidzkiej i prowadzone będą przez pracowników tut. Komendy.

Terminarz szkolenia przedstawia się następująco:

Zajęcia teoretyczne 57 godzin w terminach: 6,7,8,13,14,15,20 marzec.

Zajęcia praktyczne 63 godziny w terminach:21,22,27,28,29 marzec 3,4 kwiecień. (I grupa)

Zajęcia praktyczne 63 godziny w terminach:5,17,18,19,24,25,26  kwiecień. (II  grupa)

W zależności od ilości kursantów terminy poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie.

Zajęcia w komorze  dymowej  w WOSZ Kraków:26 lub 27 marca godz. 900 ( I grupa)

Zajęcia w komorze  dymowej  w WOSZ Kraków:23 lub 24 kwietnia godz. 900 ( II grupa)

 Egzamin 6 godzin: godziny popołudniowe po zakończeniu szkolenia- kwiecień-maj 2020r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

2/ Kserokopia badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3/ Wiek- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65.

4/ Minimum jeden aparat ODO na 2 ratowników.

Szkolenie rozpocznie się 6 marca o godz. 1530 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka.

W załączeniu „Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP”, która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia21 lutego  br.

Nie będą przyjmowane karty nie kompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów!

 W szkoleniu może wziąć udział max. 40 osób.

Kontakt tel. 33 8741800 wew. 38

Skierowanie Rodo Kurs OSP