Zmiany dotyczące Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Powiększ obraz

Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej informuje, że w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Rozporządzenie to m.in. dotyczy członków jednostek OSP. Zasadnicze zmiany przede wszystkim dotyczą terminu kolejnego egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika.

Zapis należy interpretować w taki sposób, że kolejny egzamin ratownik musi zdać w okresie trzech miesięcy przed upłynięciem ważności zaświadczenia.

Po upłynięciu terminu ważności zaświadczenia osoba traci uprawnienia ratownika i musi ponownie wziąć udział w całym kursie.

Zmiany składu komisji, w której osobą wyznaczoną w zastępstwie wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej może być ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu,

którzy posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – jako przewodniczącego komisji.

Rozporządzenie to nie dotyczy jednostek podległych MSWiA

Opinia MZ w sprawie egzaminów KPP