Ćwiczenia obronne „Małopolska 2019” na terenie powiatu suskiego

Powiększ obraz

Reagowanie i wykonywanie ustawowych zadań służb w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze kryzysowym we współdziałaniu z systemem kierowania realizacją zadań obronnych na terenie województwa małopolskiego,  to główny temat ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „Małopolska 2019”. Głównym organizatorem ćwiczeń był Wojewoda Małopolski.

Ćwiczenia obronne na terenie powiatu suskiego prowadzone były przez 3 dni.  Udział w nich brały wszystkie instytucje, które wykonują zadania z zakresu obronność państwa w tym m.in. pracownicy Starostwa, Urzędu Miasta Sucha Beskidzka i Gmin na terenie powiatu suskiego, pracownicy sanepidu, inspekcji weterynaryjnej, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej  i wybrane jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu suskiego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej oraz Komisariatów Policji w Makowie Podhalańskim oraz Jordanowie.

Działania rozpoczęły się w poniedziałek 07.09.2019 r. około godz. 9:00. W miejscowości Wysoka na terenie leśnym zostają odnalezione worki z substancją niewiadomego pochodzenia. Osoba, która odnalazła w/w opakowania, zauważyła w pobliżu kilka padniętych sztuk zwierzyny leśnej.  O powyższej sytuacji telefonicznie zostaje powiadomione właściwe SKKP PSP. Dyżurny operacyjny zbiera wywiad dotyczący zdarzania oraz nakazuje zachować bezpieczną odległość od substancji. Następnie zostają zadysponowane SiŚ adekwatne do charakteru zdarzenia: GCBA OSP Jordanów, JRG Sucha Beskidzka: GBARt, SRT, SLOp, SLRR+ przyczepka z namiotem pneumatycznym. I KDR po przybyciu na miejsce zdarzania potwierdza, że na terenie leśnym znajdują się częściowo uszkodzone worki , a w odległości ok. 20m. leży kilka sztuk leśnej zwierzyny. Dalsze działania pierwszych SiŚ polegają na określeniu kierunku wiatru, przeprowadzeniu pomiaru atmosfery dostępnymi przyrządami pomiarowymi oraz wyznaczeniu strefy niebezpiecznej. Wynikiem prowadzonego rozpoznania i pomiarów prowadzonych przez rotę, zabezpieczoną w sprzęt ODO oraz ubrania ochrony chemicznej, było odczytanie nr ONZ substancji znajdującej się w workach. Na podstawie odczytanych oznaczeń stwierdzono, że worki zawierają substancję DELTOX 56 GE. Dyżurny stanowiska przekazał wyniki rozpoznania do SKKW. Na miejsce zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „ Nowy Targ 1” W trakcie dojazdu kolejnych SiŚ zabezpieczono miejsce zdarzenia, sprawiono namiot pneumatyczny, prowadzono ciągły monitoring atmosfery. Dyżurny SKKP Sucha Beskidzka poinformował o zdarzeniu zarządcę terenu tj. lasy państwowe oraz policję. Po przybyciu na miejsce Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „ Nowy Targ” wdrożono działania mających na celu neutralizacje / likwidację zagrożenia.

We wtorek ćwiczenia polegały na wzmocnieniu ochrony budynku Starostwa Suskiego, a także zabezpieczenia tras przejazdu kurierów.

W ostatnim dniu tj. w środę 9 października , ćwiczenia polegały na potrzebie ochrony miejsca załadunku dzieł sztuki na Zamku Suskim oraz ochrona trasy przewozu tych rzeczy do miejsca bezpiecznego. W związku z powzięciem informacji o realnej możliwości dokonania przez zorganizowana grupę przestępczą kradzieży dzieł sztuki zgromadzonych na zamku w Suchej Beskidzkiej, podjęta zostaje decyzja o ich ewakuacji w wyznaczone miejsca ukrycia . Do SKKP w Suchej Beskidzkiej wpływa informacja od dyrektora muzeum w zamku suskim, z prośbą o pomoc w ewakuacji zagrożonych dzieł sztuki. Dyżurny SKKP dysponuje zgodnie z procedurą dwa zastępy z JRG w Suchej Beskidzkiej oraz OSP Sucha Beskidzka Miasto i Sucha Beskidzka Błądzonka, które biorą udział w ewakuacji.

Wspólne ćwiczenia mają na celu sprawdzenie gotowości do reagowania służb w sytuacjach kryzysowych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności prowadzenia kompleksowej oceny sytuacji, umiejętności doboru sił i środków, umiejętności taktycznych  dowódczych w celu podejmowania skutecznych działań.