Spotkanie dotyczące poszukiwania osób zaginionych w terenach otwartych.

Powiększ obraz

Na polecenie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu z Policją w Suchej Beskidzkiej, w dniu 31.08.2019 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej odbyło się  spotkanie w sprawie poszukiwania osób zaginionych w terenach otwartych.

Na spotkaniu omówiono problem związany z poszukiwaniem osób zaginionych oraz przedstawiono nowe sposoby poszukiwania. W posiedzeniu wziął udział Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej oraz kierownictwo podległych komisariatów i naczelnicy wydziałów, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, Lasów Państwowych, Babiogórskiego Parku Narodowego, Grupy Beskidzkiej GOPR i Myślenickiej Grupy  Poszukiwawczo-Ratowniczej.