Próbna ewakuacja obozu harcerskiego w schronisku w Stryszawie.

Powiększ obraz

O godzinie 1750 do SK KP PSP Sucha Beskidzka wpływa zgłoszenie o pożarze jednego z pomieszczeń Szkoły nr 3 w Stryszawie. Do działań zostają zadysponowane SiŚ JRG Sucha Beskidzka, OSP Stryszawa oraz Policja. Po przybyciu na miejsce KDR zostaje poinformowany o przeprowadzonej ewakuacji i brakującej jednej osobie. Pierwsze decyzje KDR-a dotyczą działań z wykorzystaniem roty gaśniczej, która ma za zadanie odnaleźć i ewakuować brakującą osobę.

Na szczęście tym razem były to tylko ćwiczenia.

Wczoraj 18.07.2019 r. odbyła się próbna ewakuacja uczestników obozu harcerskiego ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Radomsko. Komendant obozu po otrzymaniu informacji o zagrożeniu ze stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej podjął decyzję o natychmiastowej ewakuacji budynku. Rozległ się alarm ewakuacyjny i już po chwili od alarmu cała brać harcerska znajdowała się w miejscu bezpiecznym.

Próbny alarm był jednym z elementów wizyty służb mundurowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pod Jałowcem” w Stryszawie. Po ćwiczeniach strażacy i policjant przeprowadzili z uczestnikami obozu pogadankę na temat bezpiecznego wypoczynku w ramach działań „Bezpieczne wakacje 2019”. Na harcerzy za zdyscyplinowanie i profesjonalne zachowanie podczas ćwiczeń czekała nagroda w postaci możliwości obejrzenia wozów strażackich oraz policyjnego radiowozu. Druhny i druhowie z wielką radością oglądali sprzęt, a także pojazdy. W wolnym czasie rozmawiali z mundurowymi o ich pracy oraz zadawali pytania dotyczące odpowiedniego zachowania w sytuacjach, z jakimi w życiu mogą się spotkać.