Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

Powiększ obraz

29 kwietnia 2019 r. zakończył się cykl szkoleń (2 szkolenia) organizowanych przez KP PSP w Suchej Beskidzkiej dla druhów ochotników pn  „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, który rozpoczął się 8 marca 2019 r., a realizowany był w systemie weekendowym. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu suskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej.  Część szkolenia związaną z zasadami kierowania ruchem drogowym przeprowadzili  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w miesiącu kwietniu 2019 r. strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Test w komorze przygotował i sprawdził umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas). 15 i 29 kwietnia 2019 r. komisja egzaminacyjna powołana przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 42 druhów, w tym 5 kobiet (z 52 druhów biorących udział w szkoleniu). Absolwenci szkolenia nabyli także uprawnienia abonenta sieci radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej, uprawniające m. in. do obsługi urządzeń łączności UKF i prowadzenia korespondencji radiowej. Nowi adepci sztuki pożarniczej  w znaczący sposób wzmocnią siłę potencjału ratowniczego poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu suskiego.

Ukończenie powyższego szkolenia, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz aktualnego ubezpieczenia pozwala strażakom-ratownikom z jednostek OSP na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i wykonywanie zadań w ramach zastępu.

Po zdanym egzaminie odbyło się wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, którego dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. Tomasz Marek.

tekst i zdjęcia – st. kpt. Łukasz Białończyk