OPZ dla ubrania specjalnego oraz samochodów dla OSP.

Opis przedmiotu zamówienia dla ubrania specjalnego oraz samochodów pożarniczych kupowanych w ramach dotacji przekazanej od PSP w poniższym linku.

OPZ dla OSP