Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Powiększ obraz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje o organizacji szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP.
Zajęcia odbywać się będą w KP PSP w Suchej Beskidzkiej i prowadzone będą przez pracowników tut. Komendy.


Terminarz szkolenia przedstawia się następująco:
Zajęcia teoretyczne 57 godzin w terminach: 8,9,10, 15,16,17,22 marzec.
Zajęcia praktyczne 63 godziny w terminach:23,24,29,30,31 marzec, 5,6 kwiecień.
W zależności od ilości kursantów terminy poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie.
Zajęcia w komorze dymowej w WOSZ Kraków: 5 lub 10 kwietnia godz. 9:00
Egzamin 6 godzin: godziny popołudniowe po zakończeniu szkolenia- kwiecień-maj 2019r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.
2/ Kserokopia badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem.
3/ Wiek- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65.
4/ Minimum jeden aparat ODO na 2 ratowników.

Szkolenie rozpocznie się 8 marca o godz. 1530 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka.

W załączeniu „Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP”, która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia 28 lutego br.
Nie będą przyjmowane karty nie kompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów!

W szkoleniu może wziąć udział max. 40 osób.

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na min. 80 % zajęć.

Sprawę prowadzi mł. asp. Michał Szwed.