Podpisano porozumienie w sprawie współdziałania GOPR Grupa Beskidzka z KP PSP Sucha Beskidzka.

Powiększ obraz

Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z powiatów: suskiego – mł. bryg. Krzysztof Okrzesik, wadowickiego– bryg. Paweł Kwarciak oraz Prezes i Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR – Piotr Szostek i Jerzy Siodłak, podpisali w dniu 20 grudnia 2018r. porozumienia w sprawie zasad współdziałania podmiotów KSRG z Grupą Beskidzką GOPR na terenie powiatów wraz z katalogiem zdarzeń.

Podpisane porozumienia regulując zasady współpracy są także deklaracją jej rozwoju w następnych latach i wprowadzania koniecznych zmian w celu podniesienia poziomu ratownictwa na terenie Małopolski.