Pracowity grudzień prewencyjnie dla strażaków PSP.

Powiększ obraz

W grudniu na polecenie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w ramach prewencji społecznej strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Suchej Beskidzkiej odwiedzili podopiecznych wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie całego powiatu suskiego. Podczas wizyty dyrektorzy placówek otrzymywali kalendarze oraz broszury edukacyjne. Spotkania z uczniami, gronem pedagogicznych oraz kierownictwem szkół były także doskonałą okazją, aby zwrócić uwagę na tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem celem zwiększenia świadomości odnośnie istniejących zagrożeń oraz umiejętne postępowanie w przypadku ich wystąpienia.


Ponadto, w trakcie spotkań, strażacy przedstawili i omówili konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2019 rok. Wszyscy uczestnicy spotkań zostali zachęceni do wzięcia udziału w konkursach. Celem wszystkich tych konkursów jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa: na wypadek zagrożenia oraz wiedzy o Państwowej Straży Pożarnej w Polsce.
Również w grudniu Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Suchej Beskidzkiej w porze nocnej przeprowadziła kontrolę przejezdności dróg na osiedlach mieszkaniowych w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim oraz Jordanowie. Podczas kontroli strażacy dostarczyli mieszkańcom ulotki w jaki sposób bezpiecznie użytkować mieszkanie oraz informacje na temat czujek.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!