Zakończenie szkolenia dowódców OSP

Powiększ obraz

3 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej zostało zakończone szkolenie „Kierowanie działaniem ratowniczym dla członków OSP” (Dowódców OSP). Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do kierowania działaniami ratowniczymi oraz współpracy  z mediami. Zajęcia w ramach szkolenia były  przeprowadzone w okresie  od 23 listopada 2018r. do 3 grudnia 2018 r. Kurs został zorganizowany i przeprowadzony przez funkcjonariuszy tut. komendy, zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez komendanta głównego PSP z dnia 17 listopada 2015 roku.

Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 22 druhów. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. W szkoleniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu suskiego. Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania nabytych  kwalifikacji.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Łukasz Białończyk