Szkolenie dla pracowników KP PSP Sucha Beskidzka

Powiększ obraz

4 grudnia 2018r. odbyło się szkolenie dla pracowników komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ratowniczo – gaśniczej w Suchej Beskidzkiej.

W ramach szkolenia zrealizowano następujące tematy:

– Łączność UKF w Państwowej Straży Pożarnej.

– Szkolenie z gaszenia pożarów wewnętrznych.

– Procedura antymobingowa i antydyskryminacyjna.

– Instrukcja kancelaryjna w KP PSP Sucha Beskidzka.

– RODO.

– Wymagania przeciwpożarowe stawiane ścianom budynków.