Rozszczelnienie zbiornika z gazem.

Powiększ obraz

26 listopada 2018r. stanowisko kierowania komendanta powiatowego otrzymało zgłoszenie od pracownika Urzędu Dozoru Technicznego o rozszczelnieniu zbiornika z gazem 6400l w Szkole Podstawowej w Żarnówce.

Po dojeździe na miejsce strażacy ewakuowali ze szkoły 72 dzieci, 11 osób personelu i dodatkowo 2 osób zamieszkujących w części mieszkalnej szkoły. Dzieci oraz personel zostali odwiezieni do domu autobusami. Wyznaczono strefę działań w promieniu 150m , odłączono instalację elektryczna w całym budynku. Na zaworze głównym odcięto dopływ gazu do budynku. Uszczelniono studzienki kanalizacyjne celem nie dopuszczenia do przedostania się gazu do kanalizacji. Obręb zbiornika monitorowano urządzeniami pomiarowymi. Po przybyciu na miejsce pracownika firmy serwisującej zbiornik, naprawiono zawór, z którego wydostawał się gaz.

W działaniach udział brało 12 zastępów 37 strażaków, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego JRG Nowy Targ.