IV Podbabiogórskie zawody ratowniczo-gaśnicze

Autot K Lenart