Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Powiększ obraz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Suchej Beskidzkiej informuje
o organizacji szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP.

Zajęcia odbywać się będą w KP PSP w Suchej Beskidzkiej
i prowadzone będą przez pracowników tut. Komendy.

Terminarz szkolenia przedstawia się następująco:

Zajęcia teoretyczne 57 godzin w terminach: 7,8, 9 wrzesień 14,15,16, 21 wrzesień

Zajęcia praktyczne 63 godziny w terminach: 22, 23, 28,29,30 wrzesień, 5,6 październik

W zależności od ilości kursantów terminy poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie.

Zajęcia w komorze  dymowej  w WOSZ Kraków: 9 lub 10  październik godz. 900

Egzamin 6 godzin: godziny popołudniowe po zakończeniu szkolenia- październik 2018r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

2/ Kserokopia badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3/ Wiek- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65.

4/ Minimum jeden aparat ODO na 2 ratowników.

Szkolenie rozpocznie się 7 wrzesień  o godz. 1530 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka.

W załączeniu „Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP”, która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia  31 sierpnia br.

Nie będą przyjmowane karty nie kompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów!

 

 Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na min.  80 % zajęć.

Sprawę szkoleń z ramienia tutejszej Komendy prowadzi mł. asp. Michał Szwed tel. 33 874 18 00 wew. 38

Karta skierowania