Ewakuacja harcerzy

Powiększ obraz

Kontynuując ustalenia  „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” w dniach 16 oraz 18 lipca odbył się kolejny próbny alarm oraz pogadanka
i szkolenie z zakresu pierwszej pomocy które przeprowadzili funkcjonariusze KP PSP w Suchej Beskidzkiej dla nowego turnusu, który rozpoczął swój wypoczynek  na obozie harcerskim
w Juszczynie Polany.

16 lipca pogadanka była przeprowadzana w niesprzyjających warunkach pogodowych- opady deszczu. Jak się później okazało był to dopiero początek intensywnych opadów. Po godzinie 18 INGW wprowadziło trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego, co zgodnie z ustaleniami „Protokołu” oznaczało konieczność ewakuacji obozu harcerskiego. Dyżurny operacyjny SKKP w Suchej Beskidzkiej uruchomił procedurę ewakuacji. Poinformował odpowiedzialne służby, zadysponował do pomocy w ewakuacji zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Harcerze z Juszczyna zostali ewakuowani do wcześniej przygotowanej na taką ewentualność Szkoły Podstawowej w Juszczynie. Ewakuowano łącznie 136 osób, w tym 120 dzieci i 16 opiekunów. Po pomyślnie zakończonej ewakuacji zastęp udał się na teren obozowiska celem pomocy w transporcie posiłków do miejsca ewakuacji. Dodatkowo na miejsce udał się zastępca komendanta powiatowego PSP, który wraz z komendantem hufca Oświęcim przeprowadził wizję lokalną na terenie obozowiska i w miejscu ewakuacji. Komendant Hufca poinformował, że wraz z trzema opiekunami pozostaje na terenie obozowiska celem jego dozorowania. W przypadku pogorszenia sytuacji hydrologicznej został zobligowany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyżurnego SKKP. Dodatkowo kierownictwo obozu zwróciło się z prośbą o pomoc w dostarczeniu w dniu jutrzejszym posiłku do szkoły. Od kierownictwa uzyskano ponadto informację o tym, że rodzice dzieci są powiadomieni o ewakuacji i fakcie, że wszyscy są bezpieczni.

Warto dodać, że ogłoszenie trzeciego stopnia poprzedzone było obowiązującym od dnia 17 lipca drugim stopniem ostrzeżenia hydrologicznego. Zgodnie ze wspomnianymi ustaleniami po otrzymaniu informacji o drugim stopniu harcerze zobowiązani byli do przygotowania się do ewentualnej ewakuacji poprzez między innymi spakowanie plecaków z suchymi ubraniami, środkami higieny osobistej i wartościowymi rzeczami osobistymi.

Niewątpliwie dzięki opracowanym przez KG PSP wytycznym przekazanym do stosowania kierownictwu obozu oraz wcześniej przeprowadzanym przez funkcjonariuszy KP PSP próbnym alarmom i pogadankom procedura ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie i udało się uniknąć niepotrzebnej paniki.