Bezpieczeństwo na obozach harcerskich

Powiększ obraz

21 czerwca 2018 roku Komendant Główny PSP, Komendant Główny Policji Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisali z przedstawicielami organizacji harcerskich „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”.

W trakcie obozu strażacy zobowiązali się m.in. sprawdzić sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa, zapoznać uczestników ze sposobem alarmowania oraz postępowania w razie zagrożeń, zweryfikować warunki i organizację ewakuacji na terenie obozu, a także przeprowadzić akcje prewencji społecznej. Ponadto protokół podaje procedury postępowania w razie wystąpienia istotnych zagrożeń dla uczestników obozu.

W związku z powyższymi ustaleniami Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej  objęła opieką jedyny
w naszym powiecie obóz harcerski w miejscowości Juszczyn Polany. W miesiącu czerwcu zostały przeprowadzone wspólnie
z funkcjonariuszami Policji kontrole terenu obozowiska. Dla poprawienia bezpieczeństwa harcerzy oraz ich opiekunów zostały wydane zalecenia nakazujące poprawę infrastruktury obozowiska. W pierwszych dniach funkcjonowania obozu strażacy z KP PSP
w Suchej beskidzkiej  odbyli ćwiczenia oraz zapoznali się szczegółowo z terenem na którym odpoczywają młodzi harcerze. W trakcie spotkania funkcjonariusze PSP przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa uczestników biorących udział w  obozie. Została również przeprowadzona próba alarmowania oraz ewakuacji obozu w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Ponadto w dniu 4 lipca strażacy wraz z funkcjonariuszami policji oraz  pracownikami kuratorium oświaty przeprowadzili kontrolę obozowiska oraz przestrzegania ustalonych procedur.