Jesteś tutaj:

Dzień: 5 lipca 2018

Umundurowanie strażaków

Więcej o: Umundurowanie strażaków

Nawiązując do pisma Komendanta Głównego PSP przypominamy o konieczności przestrzegania zasad właściwego umundurowania strażaków, szczególnie w trakcie prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych jak również na właściwe oznakowanie Kierującego Działaniami Ratowniczymi, co wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 3 lipca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Skrypt do technicznego

Więcej o: Skrypt do technicznego

W nawiązaniu do pisma z dnia 11 czerwca br. Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie informuje, że zakończone zostały prace nad „Skryptem do szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym” i został on zatwierdzony jako materiał rekomendowany przez KG PSP, do wykorzystania w procesie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Skrypt w formacie „Do pobrania”, dostępny jest na stronie internetowej www.straz.gov.pl w „Bazie wiedzy”, w dziale ratownictwo techniczne.

Do góry