Ćwiczenia KSRG i służb wspierających w powiecie suskim Leskowiec 2018

Powiększ obraz

22 czerwca 2018r. na ternach Lasów Państwowych w Tarnawie Górnej i Targoszowie przeprowadzono wielowątkowe ćwiczenia pod kryptonimem Leskowiec 2018. Celem ćwiczeń było doskonalenie działań poszukiwawczo – ratowniczych, działań z zakresu ratownictwa wysokościowego, a także  medycznego dla jednostek realizujących zadania specjalistyczne na poziomie podstawowym. Podczas ćwiczeń doskonalono współpracę jednostek KSRG z Górskim Pogotowiem Ratunkowym , Policją, Nadleśnictwem Sucha, Straż Leśną oraz Zarządzaniem Kryzysowym. Ze względu na trudny teren górski ćwiczenia były też doskonałym poligonem dla kierowców.

Scenariusz pierwszego epizodu przedstawiał się następująco:

Pracownik Zakładu Usług leśnych powiadamia SKKP w Suchej Beskidzkiej o wypadku na terenie Leśnictwa Stryszawa. Wypadkowi uległ pilarz podczas pozyskiwania drewna na zrębie. W trakcie okrzesywania obalonego drzewa, doszło do niekontrolowanego osunięcia się drewna na pochyłym terenie. W wyniku opisanej sytuacji pilarz doznaje urazu jednej z kończyn dolnych, będącej wynikiem częściowego przygniecenia. Zadysponowane do zdarzenia siły i środki miały za zadanie ewakuację przygniecionego poszkodowanego do zespołu ZRM wykorzystując m.in. Quada z przyczepką do transportu osób. Zgodnie z założeniem do ćwiczenia osoba przygnieciona nie przeżyła. Po zakończonych działaniach ratowniczych do pracy przystąpili technicy kryminalistyki, którzy tłumaczyli w jaki sposób będzie prowadzone dochodzenie Policyjne oraz jak jednostki straży mogą pomóc Policji.

Założeniem do drugiego epizodu był wypadek paralotniarza. Założenia do ćwiczenia wyglądały następująco:

Podczas próby lądowania paralotniarzy na składnicy drewna dochodzi do zaczepienia o korony drzew na wysokości kilkunastu metrów. W wyniku zdarzania linki lotni zaczepiają o gałęzie uniemożliwiając paralotniarzom lądowanie. Przybyły na miejsce KDR rozpoznaje, że ewakuacja zagrożonych osób możliwa jest tylko technikami linowymi. Na miejsce zostaje zadysponowana SGRW. z JRG Kraków 3 oraz ratownicy GOPR celem ewakuacji zagrożonych osób. W wyniku uderzenia w drzewo u jednego z paralotniarzy doszło do zatrzymania krążenia. Po ewakuacji z drzewa ratownicy GOPR przystąpili do resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Do resuscytacji wykorzystali urządzenie do automatycznego uciskania klatki piersiowej LUCAS montowanego na noszach typu deska oraz transportowy respirator – jest to nowy sprzęt nieużywany do tej pory w jednostkach KSRG na terenie powiatu. Podczas ćwiczenia współpracowała grupa ratownictwa wysokościowego JRK Kraków 3 oraz sekcja Babiogórska GOPR-u, które wzajemnie się uzupełniały.

Trzecim epizodzie ćwiczyły miejscowe jednostki poza KSRG. Zadaniem ich było gaszenie pożaru na nieużytkach w trudnodostępnym terenie górskim. Podczas ćwiczenia doskonalili swoją jazdę kierowcy samochodów terenowych.

Czwarty epizod to zaginięcie 7 turystów na szlaku górskim w rejonie Leskowca. Przed przystąpieniem do ćwiczenia Grupa Beskidzka GOPR zaprezentowała samochód dowodzenia i łączności przewidziany do poszukiwań osób zaginionych w górach. (jest to jedna z ustawowych i statutowych działalności GOPR-u), następnie grupa poszukiwawczo – ratownicza OSP Kęty zaprezentowała swój samochód oraz jednego z 9 psów ratowników.  Założenie do ćwiczenia wyglądało następująco:

W trakcie zorganizowanej dla kilkunastu osób wycieczki górskiej siedmioro uczestników oddala się od grupy. Po nieudanej próbie zlokalizowania ich przez przewodnika i pozostałą część grupy informacja o zdarzeniu trafia do SKKP  Sucha Beskidzka. Dyżurny stanowiska dysponuje na miejsce siły i środki przewidziane w procedurze.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia potencjału ratowniczego z terenu powiatu oraz Grupy GOPR. Ratownicy GOPR dzielą teren akcji i rozpoczynają poszukiwania z wykorzystaniem m.in. psów ratowniczych. Do wyznaczonych sektorów zostają wysłane grupy poszukiwawcze tzw. szybkie trójki, które wyposażone w urządzenia GPS mają za zadanie dokładne przeszukanie terenu.

Piąty epizod to poszukiwanie dziecka ukąszonego przez żmiję. Dziecko znajdowało się w okolicy szczytu Leskowiec i zbierało jagody. Tutaj również były poszukiwania prowadzone przez psa oraz szybkie trójki, różnicą w szybkich trójkach było to, że do szybkich trójek zostali wyznaczeni strażacy ochotnicy (1 ratownik GOPR, 2 strażaków ochotników). Po odnalezieniu dziecku została udzielona pierwsza pomoc oraz zostało ewakuowane za pomocą pojazdu Quad i przyczepy do transportu osób poszkodowanych. Podczas poszukiwań na szczycie ratownik GOPR zaprezentował swoją statystykę priorytetów ratowniczych. Statystyka poszukiwań zebrana z całego świata w zależności od kondycji osoby poszukiwanej oraz stanu psychofizycznego podpowiadała w jakim prawdopodobieństwie i gdzie skierować do poszukiwań ratowników w pierwszej kolejności.

            Podsumowanie ćwiczeń odbyło się na terenie schroniska Leskowiec. Podsumowania dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,  Starosta Powiatu Suskiego, Komendant Powiatowy Policji, Dowódca Grupy Beskidzkiej GOPR, Lasy Państwowe, oraz przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej dziękuje wszystkim uczestnikom ćwiczeń zwłaszcza Beskidzkiej Grupie GOPR, Starostwu Powiatowemu, Grupie poszukiwawczo – ratowniczej OSP Kęty oraz Lasom Państwowym z Nadleśnictwa Sucha. Należy podkreślić bardzo dobra współpracę Beskidzkiej Grupy GOPR z jednostkami KSRG na terenie powiatu suskiego.