Ćwiczenia Pozytron 2018

Powiększ obraz

12 i 13 czerwca 2018r. na terenie powiatu suskiego przeprowadzone zostało wieloszczeblowe ćwiczenie wojewódzkie pod kryptonimem „POZYTRON 2018”.

Jego tematem było współdziałanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej, administracji publicznej, służb i innych podmiotów w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

W ćwiczeniu udział wzięła komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu suskiego oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych właściwych w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ze wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu z województwa małopolskiego oraz wojewódzkie i powiatowe struktury Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, i Policji.

Całe ćwiczenie podzielone zostało na cztery zasadnicze elementy:

−        Trening sztabowy,

−        Epizod ćwiczebny,

−        Aspekty teoretyczne,

−        Pokazy sprzętu.

Tematem prowadzonych działań była awaria elektrowni jądrowej poza granicami kraju.

Epizod praktyczny, który został zorganizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zawoi obejmował  sprawdzenie ścieżki całego procesu dystrybucji preparatów stabilnego jodu, od momentu otrzymania informacji o zdarzeniu radiacyjnym do chwili zakończenia podawania preparatów dla grup ryzyka. To zagadnienie jest kluczowym elementem działań interwencyjnych, tym bardziej, że grupami ryzyka są przede wszystkim dzieci i młodzież do 18 roku życia.

W kolejnej części ćwiczenia przedstawiciele Instytutu Fizyki Jądrowej PAN przedstawili podstawy teoretyczne dotyczące promieniowania jonizującego, system wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych oraz systemy bezpieczeństwa w energetyce jądrowej. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny nuklearnej wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Zdrowotne skutki katastrof nuklearnych i ich zapobieganie”. Oprócz tego Pan podinsp. Dominik Jurczak, Ekspert w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie omówił zagadnienia dotyczące zasad komunikowania w sytuacjach zagrożenia.

W drugim dniu ćwiczenia na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej odbyła się prezentacja oraz praktyczny pokaz możliwości użycia sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego. Swoje wyposażenie zaprezentowała Państwowa Straż Pożarna – Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego (Komenda Miejska PSP w Krakowie) oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

Podsumowanie ćwiczenia „POZYTRON 2018” odbyło się w murach Zamku Suskiego, gdzie w Sali Rycerskiej Pan dr hab. Krzysztof Kozak wygłosił prelekcję zatytułowaną „Czarnobyl – Fukushima, przyczyny i konsekwencje”.

W wystąpieniach końcowych Starosta Suski, Pan Józef Bałos, Wójt Gminy Zawoja, Pan Marcin Pająk i Pan Tadeusz Woźniak, Sekretarz Miasta Sucha Beskidzka, wskazali na konieczność kontynuowania podobnych inicjatyw, które służą zacieśnieniu współpracy i wzrostowi zrozumienia pomiędzy instytucjami. W przypadku konieczności podjęcia działań ułatwi to właściwą koordynację wielowątkowego procesu decyzyjnego. Ponadto podkreślono, że takie treningi angażujące cały wachlarz podmiotów służą wzrostowi świadomości i poczucia bezpieczeństwa oraz mogą ułatwić ewentualny proces likwidacji skutków negatywnych zdarzeń. Ma to szczególne znaczenie w kontekście planowanej budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

 

Tekst: D.Libucha MUW Kraków

Zdjęcia: KP PSP Sucha Beskidzka, KPP Sucha Beskidzka