JRG Sucha Beskidzka najlepszą drużyną w Małopolsce.

Powiększ obraz

W dniu 12 czerwca 2018 roku na terenie powiatu wielickiego przeprowadzono VIII Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych woj. małopolskiego, w których startowało dwadzieścia zespołów odpowiednio wyposażonych, reprezentujących poszczególne jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP z terenu naszego województwa, a także krakowską Szkołę Aspirantów PSP. Zawody polegały na wykonywaniu czynności ratowniczych podczas różnych zdarzeń, gdzie przede wszystkim oceniano udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przed medycznej poszkodowanym.

Pierwsze zadanie  z jakim zmierzyła się drużyna z JRG Sucha Beskidzka to wypadek samochodu dostawczego. Samochód przewoził dwie butle z acetylenem, jedna z nich zapaliła się a kierowca doznał poparzenia II i III stopnia.

Drugim zadaniem było wyłowienie tonącej osoby i udzielenie jej KPP.

Trzecim zadaniem było udzielenie pomocy poszkodowanemu kopniętemu przez konia w stadninie koni oraz wsparcie psychiczne dla rodziny poszkodowanego.

Wszystkie działania podejmowane przez poszczególne drużyny były obserwowane i oceniane przez zespoły sędziowskie, które po zakończeniu rywalizacji dokonały klasyfikacji reprezentacji wszystkich JRG. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza z Suchej Beskidzkiej w klasyfikacji generalnej zajęła I miejsce na 20 zespołów reprezentujących Państwową Straż Pożarną z poszczególnych powiatów.

Klasyfikacja generalna