Włączenie OSP Sucha Beskidzka Miasto do KSRG.

Powiększ obraz

W sobotę, 28 kwietnia 2018 r. w Suchej Beskidzkiej odbył się uroczysty apel z okazji włączenia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W uroczystości wziął udział Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak.

To już dwudziesta druga  jednostka z terenu powiatu suskiego włączona do KSRG.  Apel rozpoczął się meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości nadbryg. Stanisławowi Nowakowi Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. Następnie nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. Krzysztof Okrzesik powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Senator RP Andrzej Pająk, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak, dh Marian Łaciak – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Małopolskiego,  ks. Andrzej Klimara – proboszcz Parafii Sucha Beskidzka, Józef Bałos – starosta suski, Tomasz Spanbauer – radny powiatu suskiego. Charakterystykę jednostki OSP Sucha Beskidzka Miasto przedstawił dh Roman Wilk – prezes OSP Sucha Beskidzka Miasto.

Decyzję o włączeni jednostki OSP Sucha Beskidzka Miasto do KSRG wręczył Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak.

Uroczystość była także okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych druhów.