Próba ewakuacja kolei Mosorny Groń

Powiększ obraz

25 kwietnia 2018r. przeprowadzono ewakuację kolei linowej Mosorny Groń. Ćwiczenia  zostały przeprowadzone zgodnie z instrukcja ewakuacji kolei liniowej. Działania były prowadzone dwoma technikami: za pomocą technik linowych oraz za pomocą drabin pożarniczych.

Ewakuację technikami linowymi przeprowadzali przeszkoleni pracownicy kolei linowej, ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Państwowej Straży Pożarnej z JRG Kraków 3 oraz ratownicy Beskidzkiej Grupy GOPR. Ewakuację za pomocą drabin pożarniczych przeprowadzali druhowie OSP pod nadzorem strażaków PSP. W działania były zaangażowane jednostki OSP realizujące ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym z terenu powiatu suskiego. Pozorantami byli druhowie z OSP z terenu powiatu suskiego w liczbie 56 osób. Ewakuacje nadzorował Techniczny Dozór Transportowy odział w Krakowie, który pozytywnie ocenił ćwiczenia ewakuacyjne.