Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

Powiększ obraz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje o organizacji szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, jako uzupełnienie do szkolenia podstawowego strażaka OSP zgodnie z programem szkolenia z 2015r.

Zajęcia odbywać się będą w KP PSP w Suchej Beskidzkiej  i prowadzone będą przez pracowników tut. Komendy.

Terminarz szkolenia przedstawia się następująco:

Zajęcia teoretyczne 12 godzin w terminach: 20, 21kwietnia .

Zajęcia praktyczne 19 godzin w terminach: 22,27,28 kwietnia.

W zależności od ilości kursantów terminy poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie.

Egzamin 7 godzin: godziny popołudniowe po zakończeniu szkolenia: 28 kwiecień 2018r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

2/ Kserokopia badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3/ Wiek- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65.

4/ Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP cz.II lub szkolenie szeregowców OSP oraz przygotowujące do pracy w aparatach oddechowych i szkolenie BHP według programu obowiązującego do 2006r. 

Szkolenie rozpocznie się 20 kwietnia o godz. 1530 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka.

W załączeniu „Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP”, która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia  13 kwietnia  br.

Nie będą przyjmowane karty nie kompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów!

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność dostarczonych kompletnych kart skierowania.

W szkoleniu może wziąć udział max. 40

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na min.  80 % zajęć.

Karta skierowania na szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego