Nowi ratownicy w szeregach OSP na terenie powiatu suskiego.

Powiększ obraz

27 marca 2018 r. zakończyło się organizowane przez KP PSP w Suchej Beskidzkiej  „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które rozpoczęło się 23 lutego 2018 r. Realizowane było  w systemie weekendowym. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu suskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili  funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej.  Część szkolenia związaną z zasadami kierowania ruchem drogowym przeprowadzili  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w miesiącu marcu 2018 r. strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Test w komorze przygotował i sprawdził umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).  27 marca 2018 r. komisja egzaminacyjna powołana przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 38 druhów, w tym 4 kobiety. Absolwenci szkolenia nabyli także uprawnienia abonenta sieci radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej, uprawniające m. in. do obsługi urządzeń łączności UKF i prowadzenia korespondencji radiowej. Nowi adepci sztuki pożarniczej  w znaczący sposób wzmocnią siłę potencjału ratowniczego poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu suskiego.

Ukończenie powyższego szkolenia, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz aktualnego ubezpieczenia pozwala strażakom-ratownikom z jednostek OSP na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i wykonywanie zadań w zastępie.

Po zdanym egzaminie odbyło się wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, którego dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. Krzysztof Okrzesik.