Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Powiększ obraz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje o organizacji szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP. Zajęcia odbywać się będą w KP PSP w Suchej Beskidzkiej  i prowadzone będą przez pracowników tut. Komendy. Terminarz szkolenia przedstawia się następująco:

Zajęcia teoretyczne 57 godzin w terminach: 23, 24, 25 luty 2, 3, 4, 10 marca

Zajęcia praktyczne 63 godziny w terminach: 11, 16 marca, 17, 18, 23, 24, 25 marca

W zależności od ilości kursantów terminy poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie i przeciągnąć się do maja.

Zajęcia w komorze  dymowej  w WOSZ Kraków: 19 lub 26  marca godz. 900, w przypadku dużej liczby kursantów również kwiecień dla II grupy.

Egzamin 6 godzin: godziny popołudniowe po zakończeniu szkolenia- marzec 2018r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

2/ Kserokopia badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3/ Wiek- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65.

4/ Minimum jeden aparat ODO na 2 ratowników.

Szkolenie rozpocznie się 23 luty o godz. 1600 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka.

W załączeniu „Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP”, która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia  16 lutego 2018 roku.

Nie będą przyjmowane karty nie kompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów!

 Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na min.  80 % zajęć.

Sprawę szkoleń z ramienia tutejszej Komendy prowadzi mł. asp. Michał Szwed tel .33 874 18 00 wew. 38.

Karta skierowania