Kolory dla hełmów PSP i OSP

Powiększ obraz

Na polecenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informujemy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP z 2009 roku Nr 2, poz. 17), kolorystyką hełmów jest: hełm czerwony dla PSP i hełm biały dla OSP.

Dodatkowo kolorystyka hełmów została uzgodniona porozumieniem, które podpisali Komendant Główny PSP Dyrektor i Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego zawracamy się z prośbą o respektowanie kolorystyki hełmów przez jednostki OSP.

Porozumienie dotyczące kolorystyki hełmów strażackich