Jesteś tutaj:

Dzień: 2017-12-29

Kolory dla hełmów PSP i OSP

Więcej o: Kolory dla hełmów PSP i OSP

Na polecenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informujemy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP z 2009 roku Nr 2, poz. 17), kolorystyką hełmów jest: hełm czerwony dla PSP i hełm biały dla OSP.

Więcej “Kolory dla hełmów PSP i OSP”

Do góry