Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2017

Ćwiczenia zakład opieki długoterminowych w Makowie Podhalańskim – przygotowanie do zimy

Więcej o: Ćwiczenia zakład opieki długoterminowych w Makowie Podhalańskim – przygotowanie do zimy

W dniu 29 listopada 2017r. o godzinie 16:00 przeprowadzono ćwiczenia w zakładzie opieki długoterminowej, których scenariusz przedstawiał się następująco:
SK KP PSP w Suchej Beskidzkie otrzymuje informacje o powstałym pożarze na II piętrze w jednej z sal Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim.

Więcej “Ćwiczenia zakład opieki długoterminowych w Makowie Podhalańskim – przygotowanie do zimy”

Nowe aparaty powietrzne dla KP PSP Sucha Beskidzka

Więcej o: Nowe aparaty powietrzne dla KP PSP Sucha Beskidzka

Końcem listopada 2017 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej wzbogacili się o nowy sprzęt tj. 6 aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z butlami kompozytowymi. Pozyskany sprzęt udało się zakupić dzięki wsparciu:

 • KW PSP Kraków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach zadania „Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 2017”
 • UM Sucha Beskidzka – 5000zł,
 • UM Maków Podhalański 3000zł,
 • UG Stryszawa – 3000zł,
 • UG Zawoja – 3000zł,
 • UM Jordanów – 2000zł.

Więcej “Nowe aparaty powietrzne dla KP PSP Sucha Beskidzka”

Nieznani sprawcy okradli OSP na terenie powiatu myślenickiego.

Więcej o: Nieznani sprawcy okradli OSP na terenie powiatu myślenickiego.

     W związku z zaistniałym incydentem włamania do strażnicy OSP na terenie gminy Dobczyce, podczas którego skradziono sprzęt ratowniczo gaśniczy, Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej zwraca się z prośbą do Zarządów OSP o sprawdzenie czy remiza jest właściwie zabezpieczona. OSP, które nie są wyposażone w alarmy proszę o rozważenie zakupu takiego urządzenia w miarę posiadanych środków. Szczegóły włamania poniżej na stronie KP PSP Myślenice.

http://www.pspmyslenice.pl/wydarzenia,pokaz,285,kornatka-nieznani-sprawcy-okradli-osp-kornatka

Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP.

Więcej o: Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP.

– Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA opracowało miniprzewodnik  zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Więcej “Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP.”

Dokumenty na przegląd sprzętu

Więcej o: Dokumenty na przegląd sprzętu

W zawiązku z przeglądem budynków podczas przeglądu silnikowego proszę o przygotowanie do przeglądu sprzętu następujących dokumentów:

 1. aktualny odpis KRS OSP,
 2. numer księgi wieczystej nieruchomości,
 3. książkę obiektu budowlanego z danymi o obiekcie:
  1. właściciel obiektu,
  2. data budowy,
  3. wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość),
  4. powierzchnię budynku (całkowitą i użytkową), powierzchnię zabudowy, kubaturę całkowitą budynku,
  5. powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych,
  6. dokumentację dotyczącą ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku,
 4. protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, wentylacyjnych, kominowych),
 5. protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania (jeżeli występuje w obiekcie):
  1. instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych oraz węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych),
  2. instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
  3. przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
  4. instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu,
  5. gaśnic
 6. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (jeżeli jest wymagana dla obiektu, kubatura powyżej 1000 m3)

Lista do druku

W razie pytań informacji udziela kpt. Tomasz Mikołajek- kierownik sekcji ds. kontrolno- rozpoznawczych codziennie od. 7.30- 9.30 tel. 33 8741800

Do góry