Wsparcie dla OSP

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Suchej Beskidzkiej oraz Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej zwraca się z apelem do jednostek OSP z terenu powiatu o wsparcie akcji pomocy strażakom z woj. kujawsko-pomorskiego

W sierpniu bieżącego roku przez teren woj. kujawsko-pomorskiego przeszła tragiczna skutkach nawałnica, która oprócz szkód w indywidualnych gospodarstwa, poczyniła zniszczenia i straty w wyposażeniu jednostek OSP.

Mając na uwadze własne doświadczenia powodzi jaki nawiedziła powiat suski w  2001 roku oraz otrzymaną pomoc w skierowaną w tym okresie do jednostek OSP powiatu suskiego, czujemy się zobowiązani do takowej pomocy poszkodowanym jednostkom OSP, które aktualnie potrzebują tej pomocy.

Dlatego też zwracamy się z ogromnym apelem o wsparcie naszego działania i przekazanie środków finansowych dla potrzebujących jednostek OSP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Za pozyskane środki planujemy zakupić i przekazać sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP wyznaczonej przez V-ce Prezesa ZOW ZORP RP woj. kujawsko-pomorskiego w dniu 16 września 2017 r. podczas Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wpłaty prosimy kierować na konto lub bezpośrednio do siedziby komendy w terminie do 10 września br:

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej nr 50 8128 0005 0004 1700 2000 0010

z dopiskiem „wsparcie OSP – nawałnica”

Mamy nadzieję, że tym razem również pokażemy, jak już nieraz w przeszłości, że wspólnie możemy zdziałać wiele w myśl zawołania „Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek”.

            Prezes                                                                 Komendant Powiatowy

     ZOP ZOSP RP                                                     Państwowej Straży Pożarnej

 

dh Piotr Harańczyk                                                  mł. bryg. Krzysztof Okrzesik