Szkolenie dla dowódców OSP

Powiększ obraz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje,
o organizacji szkolenia dowódców OSP.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w KP PSP w Suchej Beskidzkiej  i prowadzone będą przez pracowników tut. Komendy.

Terminarz szkolenia przedstawia się następująco:

Zajęcia szkoleniowe: 22, 23, 24, 29, 30 września 2017 r.

Egzamin: 30 września 2017 r. godz. 13:00.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP (skierowanie- dowódcy ), potwierdzone przez właściwy organ gminy.

2/ Zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP, lub szkolenia podstawowego ratowników OSP po 2015 r. (ksero za zgodność z oryginałem),

3/ Co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika OSP.

 

Szkolenie rozpocznie się dnia 22 września o godz. 1530 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka.

 

Osoby zakwalifikowane na kurs zobowiązane są do powtórzenia materiału z zakresu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

Sprawdzian wiedzy odbędzie się na pierwszych zajęciach, niezaliczenie oznacza skreślenie z listy kursu.

 

W załączeniu „Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP”, która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia  15 września  br.

Nie będą przyjmowane karty nie kompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów!

 

skierowanie- dowódcy