Szczęśliwy finał akcji w Kukowie.

Powiększ obraz

19 sierpnia 2017 r. o godzinie 14:30 podczas pracy przy budowie studni doszło do osunięcia się ziemi w wyniku czego zasypany do pasa został mężczyzna w wieku 58 lat. Wykop miał głębokość 7 m.  Brak możliwości dotarcia na miejsce zdarzenia pojazdami pożarniczymi, odległość od drogi  gminnej 1 km w trudnym terenie.

Strażacy unieruchomili koparkę, której ramie częściowo zabezpieczało osuwający się wykop na osobę uwiezioną. Osunięto z wykopu osobę postronną, która próbowała pomóc poszkodowanemu mężczyźnie. Podjęto próbę natychmiastowego uwolnienia osoby z wykopu. W tym celu założono poszkodowanemu trójkąt ratowniczy, a następnie próbowano częściowo go odkopać i uwolnić. Ratownicy PSP zabezpieczeni w sprzęt wysokościowy asekurowani. Próba ta częściowo się udała, odkopano poszkodowanego do kolan i uwolniono jedną nogę. Poszkodowany przytomny cały czas współpracował z ratownikami PSP. Niestety noga lewa przygnieciona przez skalę brak możliwości uwolnienia bez wykonania wykopu.

Z uwagi na pogarszającą się pogodę gwałtowne opady deszczu, coraz większe osuwanie się wykopu i głębokość – ok. 7 m wykop przerwano uwalnianie poszkodowanego i przystąpiono do wykonania zabezpieczenia wykopu poprzez wykonanie oszalowań z stempli i desek, które zostały dostarczone na miejsce przez ratowników OSP pojazdami ATV Quad z OSP Stryszawa. Po wykonaniu stabilizacji wykopu i wykonaniu prowizorycznego zadaszenia, ratownicy ręcznie odkopali zasypanego mężczyznę, jednocześnie usuwali wodę z wykopu jak również w trakcie udzielono mu KPP w postaci: wsparcia psychicznego, zabezpieczenia przed utratą ciepła, stabilizacji lewej kończyny górnej. Po odkopaniu ewakuowano osobę poszkodowaną do strefy bezpiecznej przy użyciu linki ratowniczej, następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego będącego na miejscu zdarzenia. Po zabezpieczeniu na miejscu przez lekarza osobę poszkodowaną przetransportowano pojazdem ATV Quad w pozycji leżącej na wózku do ewakuacji osób poszkodowanych do karetki.

W trakcie działań lekkiemu wypadkowi uległ strażak PSP, który pracował bezpośrednio przy poszkodowanym.

Działania trwały 9 godzin, w działaniach udział wzięło 10 zastępów i 29 strażaków.

Komendant Powiatowy PSP składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję strażakom oraz osobom postronnym.