Ćwiczenia powiatowe pk. Wakacje 2017

Powiększ obraz

21 czerwca 2017r. odbyły się ćwiczenia zgrywające siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z powiatu suskiego oraz siły i środków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Kraków 2” wychodzącej w skład COO pod kryptonimem „Wakacje 2017” Ćwiczenia odbyły się na drodze  krajowej nr 28 w Zembrzycach pikietaż 34

Tematem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności organizacji działań ratowniczo – gaśniczych podczas zdarzenia drogowego z udziałem kilku samochodów osobowych na drodze DK 28. Udzielanie pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, ćwiczenie procedury segregacji poszkodowanych oraz organizacja kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym i taktycznym z wykorzystaniem sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Ćwiczenia składały się z dwóch etapów:

I etap – wzdłuż ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej.

Biorące udział w ćwiczeniach zastępy zostały poddane kontroli. Sprawdzone zostały dokumenty kierowców, samochodów oraz dokumentacja KDR i sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych.

II etap –  ćwiczenia taktyczne;

Scenariusz przedstawiał się następująco: Na drodze nr 28 dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem 8 samochodów osobowych. Część samochodów blokuje oba pasy jezdni, a kilka znajduje się w pobliskim rowie. Droga zostaje całkowicie zablokowana. Na miejsce zostają zadysponowane podmioty ratownicze przeznaczone do zdarzeń drogowych. Z uwagi na wielkość zdarzeń dyżurny SK KP PSP dysponuje na miejsce adekwatne siły i środki z terenu powiatu wchodzące w skład COO oraz członków sztabu Komendanta Powiatowego PSP.

Rejon koncentracji przybyłych sił i środków wyznaczono na placu targowym obok Zamku Suskiego, skąd kolejne rzuty sił i środków zostają wprowadzone do działań
ratowniczo-gaśniczych. W wyniku zdarzenia kilka osób pozostaje w uszkodzonych pojazdach bez możliwości samodzielnego ich opuszczenia. Z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia kolejnych sił i środków kolejni kierujący działaniami ratowniczymi podejmują decyzję o:

  • Doborze technik ewakuacji i kolejności jej prowadzenia
  • Zabezpieczeniu gaśniczym miejsca zdarzenia
  • Zadysponowaniu adekwatnych do charakteru zdarzenia sił i środków
  • Wyznaczeniu punktu pomocy medycznej
  • Wyznaczenie lądowiska dla LPR-u